Optimalizace přesného lití

Využívání pokroku v laserovém řádkovém snímání ke zvýšení produktivity práce a flexibility v lití na vytavitelný model

HP-L-5.8 Laser Scanning Sensor

Výrobci používající technologii přesného lití fungují jako dodavatelé pro průmyslové obory vyžadující nejvyšší úrovně kvality. Letecký, automobilový, medicínský a energetický průmysl se obrací k přesnému lití částečně proto, že se jedná o nákladově nejefektivnější způsob výroby dílů se složitou geometrií z jednoho kusu bez svařování.  To však není jediná výhoda tohoto procesu.

Kromě toho, že poskytuje vysoký stupeň přesnosti u složitých dílů, nabízí přesné lití, známé také jako lití na vytavitelný model, flexibilitu návrhu a vynikající povrchovou úpravu. Výrobcům také umožňuje použít k výrobě dílu téměř jakýkoli kov, ať jde o hliník, ocel nebo niklovou slitinu. Mezi mnohé komponenty, které těží z výhod přesného lití, patří lopatky a kladky v leteckém průmyslu, a rotory a oběžná kola kompresoru a komponenty spojek v automobilovém sektoru.

Vynikající pro sériovou výrobu

Při lití na vytavitelný model se vytvoří hlavní raznice, která zachytí přesné rozměrové specifikace hotového produktu. Podle ní výrobci vytvoří takzvaný voskový model – i když dnes nemusí být nutně vyrobený z vosku. Voskový model se potom pokryje postupnými vrstvami keramiky a vznikne tvrdá forma, která se postupně vypálí, aby se odstranil vosk. Poté se do formy nebo kolem ní nalije roztavený kov tak, aby se vyrobil hotový díl.

Jedná se o starodávný proces, který se hodí jak pro výrobu velmi nízkých počtů prototypů, tak velkých počtů na zakázku vyráběných komponent. To však neznamená, že společnosti využívající metodu přesného lití mohou k výrobě přistupovat řemeslnickým způsobem. Pokud mají naplnit požadavky zákazníků z hlediska dostupnosti, dokonalosti a hromadné výroby, potřebují nákladově efektivní, flexibilní a vysoce dostupné provozy. Například letecký průmysl čelí bezprecedentní poptávce po nových letadlech, která má za následek nahromadění objednávek. Ti potřebují výrobci letadel s pomocí dodavatelského řetězce účinně zpracovávat.

Získání konkurenční výhody
 

Přísné kontroly měření rozměrů jsou součástí DNA průmyslu lití na vystavitelný model. Přesnost hotového dílu závisí na přesnosti kontroly rozměrů ze strany výrobce v každé fázi výroby – od vytvoření hlavního modelu nebo hlavní raznice, přes vývoj voskového modelu a keramické formy, po měření hotového odlitku ve výrobní lince.

Ale přestože každý výrobce používající metodu lití na vystavitelný model provádí měření rozměrů, metody se v jednotlivých společnostech liší. Zvolení řešení, které kombinuje rychlost, přesnost, dostupnost a univerzálnost poskytne výrobci používajícímu lití na vystavitelný model značnou konkurenční výhodu.

Dotekové měření nabízí nejvyšší přesnost, je však časově náročné. Jde tak o nákladný přístup, který může snížit produktivitu práce.

Protože komponenty vyráběné přesným litím vyžadují měření složitých geometrií, laserové řádkové snímání povrchů volných tvarů může být tou nelepší možností. Laserové skenery využívající barevné mapování dokáží zobrazit, zda je v procesu slévání přítomen dostatek materiálu k přesné výrobě finální komponenty. Kromě toho laserové skenování operátorům také pomůže najít optimální seřízení stroje, čímž zredukuje následné kontroly.

Zřetelný obraz 

Správná kombinace skenovacího hardwaru a měřicího softwaru nejen zrychlí a zefektivní kontrolu komponent vyráběných přesným litím, ale rovněž inženýrům kontroly kvality poskytne 3D obraz různých sekcí dílu, což umožní rychlou identifikaci chyb.

Na trh se dostávají nové, dostupné, vysoce přesné laserové skenery, které umožňují ještě rychlejší zachycení konstrukčních prvků u složitých dílů vyrobených z železných či neželezných kovů a identifikaci potenciálních zdrojů chyb.

SMS GLOBAL S Green od Hexaongu, vybavený novým bezdotekovým laserovým skenerem HP-L 5.8 s modrým světlem a metrologickým softwarem PC-DMIS, umožňuje výrobcům používajícím lití na vystavitelný model zachytit celé měřené povrchy za dostupnější náklady a mnohem větší rychlostí než tradiční dotekové snímání.

Systém, navržený s cílem dostupnosti a snadného používání, rychle zachytí tisíce bodů a vygeneruje mraky bodů. Výsledný 3D obraz zjednodušuje kontrolu povrchových sekcí komponenty. Funguje stejně dobře u lesklých i méně odrazných povrchů a protože jde o bezkontaktní metodu, dá se použít u jakéhokoli materiálu bez rizika jeho poškození. V kombinaci s dotekovým snímáním poskytuje výrobcům flexibilní, dostupný způsob vyvážení požadavků na přesnost s požadavkem na dosažení vyšší kapacity výroby. 

Zpráva o aplikac: Optimalizace přesného lití

Related Case Studies

See how companies like yours are working with Hexagon Manufacturing Intelligence