ŠKOLÍCÍ KURZY PC-DMIS 2022

Úroveň 1, 2 a 3, 2022

ŠKOLICÍ KURZ PC–DMIS, úroveň 1
Základní školení

Hexagon Metrology s.r.o., Litvínovská 609/3
Česká republika, Praha 

Hexagon Metrology s.r.o., Tuhovská 10722/29
Slovenská republika, Bratislava 
 

TERMÍNY KURZŮ:
Praha 21.- 25.03.2022
Praha 31.10. - 04.11.2022

Bratislava 07.-11.3.2022
Bratislava 17.-21.10.2022

OBSAH KURZU
Všeobecné informace o SMS
Snímání
Definování a kalibrace sondy
Měřené prvky
Okno grafického zobrazení
Vyrovnání - část 1
Základní vyhodnocování, okna editace a protokolu
Komentáře
Pracovní roviny
Zkonstruované prvky
Rozměry
Vyrovnání - část 2
Vektory
Vytvoření DCC měřícího programu
Rozšířené editační okno
Automatické prvky
Použití CAD
Okno protokolu
Rychlý start a online nápověda

DETAILY KE KURZU
• Doba trvání kurzů: 5 dní
• Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 2
• Maximální počet účastníků: 5 
• V ceně kurzů jsou zahrnuty školicí podklady v tištěné formě a občerstvení
• Cena nezahrnuje případné ubytování

Pokud zvažujete hradit školení Vašich zaměstnanců prostřednictvím některého z dotačních programů, nejprve nás, prosím, kontaktujte pro upřesnění cenové nabídky. 

Kontakt:

Hexagon Metrology s.r.o.
Litvínovská 609/3
190 00 Praha 9
Pevná linka: +420 272 680 830
E-mail: vaclav.tichacek@hexagon.com

 

 

ŠKOLICÍ KURZ PC – DMIS, úroveň 2, 2022
Autoprvky a práce s CAD, pokročilé vyrovnání, skenování

Hexagon Metrology s.r.o., Litvínovská 609/3
Česká republika, Praha 

Hexagon Metrology s.r.o., Tuhovská 10722/29
Slovenská republika, Bratislava 

TERMÍNY KURZŮ:
Praha 04.-06.04.2022
Praha 21.-23.11.2022

Bratislava 20.-22.04.2022
Bratislava 08.-10.11.2022

OBSAH KURZU 
1. Automatické prvky
2. Detekce kolize
3. Pokročilé ovládací prvky CAD
4. Volby pro skenování
5. Skenovací scénáře
6. Typy skenů
7. Konstrukce ze skenů
8. Skenování prvků
9. Vyrovnání načtením bodu
10. Iterativní vyrovnání (RPS)
11. Vyrovnání BestFit
12. Vyrovnání válcových dílů
13. Sloučení vyrovnání

DETAILY KE KURZU
• Doba trvání kurzů: 3 dny
• Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 2
• Maximální počet účastníků: 5 
• V ceně kurzů jsou zahrnuty školicí podklady v tištěné formě a občerstvení
• Cena nezahrnuje případné ubytování

Pokud zvažujete hradit školení Vašich zaměstnanců prostřednictvím některého z dotačních programů, nejprve nás, prosím, kontaktujte pro upřesnění cenové nabídky. 

Kontakt:

Hexagon Metrology s.r.o.
Litvínovská 609/3
190 00 Praha 9
Pevná linka: +420 272 680 830
E-mail: vaclav.tichacek@hexagon.com

 
ŠKOLICÍ KURZ PC – DMIS, úroveň 3, 2022

Pokročilá práce s protokoly, pokročilé řízení toku a logika


Hexagon Metrology s.r.o., Litvínovská 609/3
Česká republika, Praha

Hexagon Metrology s.r.o., Tuhovská 10722/29
Slovenská republika, Bratislava 

TERMÍNY KURZŮ:
Praha 25.-26.04.2022
Praha 05.-06.12.2022

Bratislava 03.-04.05.2022
Bratislava 13.-14.12.2022

OBSAH KURZU 
1. Označené sady
2. Práce se skupinami
3. Proměnné a výrazy
4. Řízení toku
5. Vstupní a výstupní soubory
6. Podprogramy
7. Okno protokolů
8. Vlastní protokoly
9. Šablony a štítky
10. Příkaz analýzy
11. Tisk protokolu
12. Formuláře

DETAILY KE KURZU
Doba trvání kurzů: 3 dny
Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 2
Maximální počet účastníků: 5 
V ceně kurzů jsou zahrnuty školicí podklady v tištěné formě a občerstvení
Cena nezahrnuje případné ubytování

Pokud zvažujete hradit školení Vašich zaměstnanců prostřednictvím některého z dotačních programů, nejprve nás, prosím, kontaktujte pro upřesnění cenové nabídky. 

Kontakt:

Hexagon Metrology s.r.o.
Litvínovská 609/3
190 00 Praha 9
Pevná linka: +420 272 680 830
E-mail: vaclav.tichacek@hexagon.com