Retrofity a modernizace

Revitalizujte váš souřadnicový měřicí stroj

Upgrades-and-Retrofits-Hero
Retrofit nebo modernizace je efektivní způsob, jak prodloužit životnost souřadnicového měřicího stroje a zvýšit jeho výkon.

Souřadnicové měřicí systémy mají odolnou konstrukci a protože většina strojů používá vodicí drážky pro vzduchová ložiska, dochází k velmi malému opotřebení. Elektronika, počítač a měřicí software však podléhají rychlému vývoji a po několika letech spolehlivých služeb rychle zastarají.

V době Průmyslu 4.0 může modernizace systému pomoci řídit vaši digitální transformaci. Existuje řada cenově dostupných řešení revitalizace a zvýšení výkonu za účelem dosažení vyšší produktivity.

Pokud chcete upgradovat software, přidat novou snímací technologii nebo implementovat komplexnější upgrade, pomůžeme vám identifikovat nejlepší možnosti retrofitu nebo modernizace.

Jaký je rozdíl mezi retrofitem a modernizací?

 •  Retrofit zahrnuje výměnu původní řídicí jednotky za novou
 • Modernizace vylepšuje stávající komponenty stroje při zachování původní řídicí jednotky.
Jaké výhody díky retrofitu nebo modernizaci získáte?

 • Úspora času: Zkrácení prostojů stroje díky novým komponentám ještě předtím, než skončí jejich životnost.
 • Zvýšení produktivity: Přidání funkcí a zlepšení systémových možností, potenciální zkrácení programování kontrol a cyklů prostřednictvím zvýšení automatizace
 • Příprava stroje na budoucnost: Váš souřadnicový měřicí stroj bude připraven využívat výhody nových chytrých technologií, které dále zvýší produktivitu
 • Zvýšení udržitelnosti: Souřadnicové měřicí stroje mohou být vyměněny dříve, než skutečně dosáhnou konce své životnosti; retrofit nebo modernizace je ekologičtější a ekonomičtější volba 
Co může retrofit nebo modernizace zahrnovat?

Retrofit a modernizace nejsou dostupné jako předdefinované servisní balíky. Souřadnicový měřicí stroj se skládá z několika subsystémů a je nutné pečlivě vyhodnotit stav každého z nich ještě před tím, než navrhneme nejlepší možnost jeho upgradu. 

Naše služby sahají od jednoduchého a přímého upgradu, při kterém dodáme nový počítač, periferie a software (včetně školení), po kompletní modernizaci zahrnující:

 • Počítač a periferie
 • Software (včetně školení)
 • Výměnu řídicí jednotky za nejnovější technologii
Retrofitem nebo modernizací navíc můžete systém připravit na využití výhod chytrých technologií nové generace, které dále zvyšují produktivitu, včetně:

 • TEMPO: systému pro automatizované podávání dílů, který umožňuje kontrolu bez přerušení a zjednodušuje výrobní proces 
 • Digital Control Center (dCC): pro rychlý a snadný přístup k metrologickým datům a propojení se souřadnicovým měřicím strojem
 • PULSE: zajišťuje správnost dat i při práci mimo souřadnicový měřicí systém prostřednictvím monitorovacího a výstražného systému v reálném čase
Po každé modernizaci musí měřicí systém splňovat původní specifikace týkající se přesnosti. Ve většině případů tak bude nutné provést kalibraci.

Máte-li zájem o další informace nebo potřebujete pomoci najít vhodné služby retrofitu nebo modernizace, vyplňte následující formulář.

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

eBook zdarma

Podívejte se, jak můžete těžit z modernizace SMS.

Servis a Podpora

GLOBÁLNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH SLUŽEB PODPORY ZÁKAZNÍKŮ