Upgrady a dovybavení

Revitalizujte svůj souřadnicový měřicí stroj

Upgrade nebo dovybavení představuje způsob, jak prodloužit životnost a zvýšit výkon souřadnicového měřicího stroje (SMS) a tím zajistit větší produktivitu práce.

Pokud je prováděna řádná údržba hardwaru stroje, životnost lze v některých případech prodloužit až o 20 let. Software a některé mechanické a elektrické komponenty však podléhají rychlému vývoji a po několika letech zastarají.

Pokud je prováděna řádná údržba hardwaru stroje, životnost lze v některých případech prodloužit až o 20 let. Software a některé mechanické a elektrické komponenty však podléhají rychlému vývoji a po několika letech zastarají.

Společnosti Hexagon nabízí řadu cenově dostupných řešení obnovy (retrofitu) starých a již technicky nevyhovujících systémů a zvýšit tak výkon za účelem dosažení vyšší produktivity. 

Pomůžeme vám upgradovat software, přidat novou snímací technologii nebo implementovat komplexnější upgrade.

Jaký je rozdíl mezi dovybavením a upgradem?

Dovybavení i upgrady mají za cíl prodloužit životnost měřicích systémů způsobem, který je nákladově efektivnější než nákup nového SMS.

Klíčový rozdíl je v tom, že dovybavení zahrnuje výměnu původního CNC za nový řídicí kontrolér a upgrade vylepšuje stávající komponenty stroje při zachování původního CNC.

Jaké výhody získáte díky dovybavení nebo upgradu?
 • Úspora peněz: snížíte náklady na údržbu starých komponent, pro které je již obtížné zajistit náhradu
 • Úspora času: zkrátíte prostoje SMS aktualizací komponent předtím, než skončí jejich životnost
 • Zvýšení produktivity: dostane se vám přidání funkcí a zlepšení systémových možností. Zkrátíte tak programování kontrol a cyklů prostřednictvím zvýšení automatizace
Co může upgrade nebo dovybavení zahrnovat?
Upgrady a dovybavení nejsou dostupné jako předdefinované servisní balíky. SMS se skládá z několika subsystémů a před navržením nejlepší možnosti upgradu je nutné pečlivě vyhodnotit stav každého z nich. 

Naše služby sahají od jednoduchého a přímého upgradu, při kterém dodáme nový počítač a periferie a software (se školením), po kompletní dovybavení zahrnující:
 • Počítač a periferie
 • Software (se školením)
 • Výměnu CNC systému (kontroleru) za nejnovější technologii
 • Dálkové ovládací rozhraní Next Jogbox (NJB)
V závislosti na stáří a stavu SMS mohou být nutné tyto další zásahy:
 • Kompletní nové zapojení SMS
 • Motory a pohony často zůstanou, ale může dojít k jejich nahrazení, aby spolupracovaly s novým systémem
 • Měřicí pravítka ve většině případů zůstanou, pokud jsou v dobrém stavu a lze úspěšně použít elektronické rozhraní. Může však dojít k jejich nahrazení k lepší spolupráci s novým systémem
 • Snímací systém lze upgradovat na efektivnější snímací technologii nebo – pokud je to možné – může být SMS s dotykovými sondami doplněn o možnosti skenování
Po každém upgradu musí SMS splňovat původní specifikace týkající se přesnosti. Ve většině případů tak bude nutné provést kalibraci.

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence dokáže dovybavit a upgradovat všechny své SMS a většinu vybavení od jiných výrobců. Máte-li zájem o další informace nebo potřebujete pomoci najít vhodné služby dovybavení a upgradu, vyplňte následující formulář dotazu.

Brožura Dovybavení

Modernizujte svůj SMS a prodlužte tím jeho věk.

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

eBook zdarma

Podívejte se, jak můžete těžit z modernizace SMS.

Servis a Podpora

GLOBÁLNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH SLUŽEB PODPORY ZÁKAZNÍKŮ