Pohotovost

Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí rychlý servis, který opět uvede vaše zařízení do provozu.

Potřebujete servis okamžitě?

Nelze předvídat, kdy dojde k závadě vašeho stroje. Ve společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence vám zajistíme jeho opětovné spuštění. Máme po světě síť stovek místních servisních techniků a servisních středisek zajišťující promptní opravy, certifikace a kalibrace.

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

Servis a Podpora

GLOBÁLNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH SLUŽEB PODPORY ZÁKAZNÍKŮ