LightRunner

Systém s pokročilou technologií určování polohy senzoru pro rychlejší, jednodušší a přesnější 3D optické měření

LightRunner je pokročilá technologie určování polohy senzoru, která transformuje automatizované 3D optické měření a nahrazuje proces mapování. Zjednodušuje tak nastavení a zkracuje doby pracovních cyklů.

Trvalé zvyšování výrobní produktivity je závislé na využití technologie, která podporuje chytřejší způsoby práce. Použití inteligence založené na datech k optimalizaci operací v sobě skrývá potenciál transformace jak z hlediska pracovních postupů, tak dosažených výsledků. LightRunner výrobcům nabízí chytřejší přístup k automatizovanému 3D optickému měření.

Na základě projekční technologie spojené s pokročilými softwarovými algoritmy využívá zabudovanou inteligenci k automatizaci klíčových činností prostřednictvím procesu měření. Tím snižuje pracovní vytížení obsluhy a požadavky na školení a zároveň zvyšuje kapacitu buňky.

Nástroj LightRunner, který během měření promítá na díl obrazec s miliony referenčních bodů, nabízí jedinečný způsob zajištění absolutní referenční polohy pro snímané oblasti ve 3D optické měřicí buňce. Systém zcela eliminuje potřebu mapování při programovaní nových dílů a během měření dílů. Tím zjednodušuje pracovní postup a uvolňuje se buňka pro další měření. 

Nástroj LightRunner rovněž odstraňuje nutnost ukládání referenčních dílů pro automatizované systémy měření. S nástrojem LightRunner již 3D optické systémy nemusí dále spoléhat na opakovatelnost robota. Není tak nutná kompenzace teploty, přičemž z měřicího cyklu odpadá doba nutná ke stabilizaci robota – a blížíte se tedy k měření „za pochodu“. 

Nástroj LightRunner také významně zkracuje doby programování pro nové díly. Metrologický software CoreView automaticky generuje měřicí program pro operátory k jemnému doladění a ověření programu mezi změnami také není nezbytné. V případě identifikace problému a provedení úprav tak ušetříte čas, jelikož nemusíte procházet celý program. 

Řešení LightRunner umisťuje snímané oblasti přímo do souřadnicového systému dílu. Protože používá jako referenční povrch dílu, poskytuje absolutní přesnost a zachovává korelaci 3D optického měřicího systému. Měřicí buňky se systémem LightRunner již nevyžadují korelaci se souřadnicovým měřicím strojem a jejich přesnost lze trvale kontrolovat pomocí systému určování polohy.

LightRunner je k dispozici spolu s řešením na klíč, automatizovanou měřicí buňkou 360º Cell.
 

LightRunner

O vás
O vaší společnosti
Připraven pro dílenské prostředí
Systém LightRunner je dostatečně robustní pro použití ve výrobě a odolný vůči změnám okolních podmínek, například teploty či osvětlení.

Zkrácení dob cyklů měření
Díky eliminaci nutnosti stabilizace robota vás systém LightRunner přibližuje měření „za pochodu“ a dokáže zvýšit produktivitu buněk 3D optického měření Hexagon až o 30 %. Řešení také oproti jiným systémům automatizovaného 3D měření zkracuje na méně než polovinu celkovou dobu od zachycení dílu po vytvoření sestav.

Vyšší výkon měření

Absolutní určení polohy poskytované systémem LightRunner zlepšuje celkovou přesnost a opakovatelnost procesu. 3D optické měřicí systémy s technologií LightRunner nabízí unikátní trvalý důkaz přesnosti fungování systému a stabilní řízení procesů.

Dlouhodobá stabilita korelace
Systém LightRunner poskytuje dlouhodobou stabilitu korelace 3D optického měřicího systému. Budete tak mít plnou důvěru ve výkon systému bez nutnosti korelace SMS.

Rychlejší programování
Systém LightRunner poskytuje funkci virtuálního programování v softwaru CoreView, která automaticky vytvoří měřicí program pro díly a zkrátí dobu programování až o 75 % ve srovnání s tradičními metodami v tomtéž softwaru. 

Žádné mapování ani značky

Většina řešení 3D optického měření vyžaduje během počátečního nastavení mapování dílů s nalepenými značkami – a některé dokonce během měření. Systém LightRunner tento krok procesu zcela odstraňuje, eliminuje jakoukoli potřebu referenčních rámů a také činí zastaralým proces ověření programu, což zjednodušuje nastavení pro každý nový díl.

Minimální instalační náklady

Pokročilá technologie určování polohy systému LightRunner dosahuje přesných výsledků bez dalších sofistikovaných automatizačních technologií, logistiky či nástrojů. Není tak nutné investovat do nových robotů, systémů Smart Part nebo upínacích prvků.

Nízká spotřeba energie
Na rozdíl od některých systémů, které zůstávají po celou dobu zapnuté, je LED osvětlení systému LightRunner aktivováno vždy jen na zlomky sekundy. Tím se výrazně zkracuje spotřeba energie a snižují se provozní náklady, zvyšuje se podíl udržitelného rozvoje a podporuje se ekologický přístup k výrobě.
360° Cell Powered by Lightrunner Brochure
360° Cell Brochure

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.