MoveInspect XR8

Přenosné. Robustní. Přesné.

Systém MoveInspect XR8 podporuje vysoce přesnou kontrolu, sledování a polohování v průmyslovém a dílenském prostředí. Přenosný kamerový souřadnicový měřicí systém trojrozměrně detekuje změny geometrie a rozměrů.

Popis/Princip funkce
Systém XR8, založený na známé technologii AICON MoveInspect, je jediná technologie, která je schopná současně sledovat více bodů. Díky tomu je systém v mnoha aplikacích výrazně rychlejší, což má za následek zřejmé výhody z hlediska času i nákladů.

Dokonalý systém pro průmyslové aplikace
Dvě 8-megapixelové digitální kamery s vysokým rozlišením s uzavřeným paprskem jsou vybaveny integrovanými blesky, které blikají v rozsahu neviditelných vlnových délek. Proto je systém XR8 nezávislý na okolním osvětlení. Díky svému odolnému pouzdru je systém ještě vhodnější pro náročné průmyslové prostředí. Re-kalibrace v dílenském prostředí je snížená na minimum, což zkracuje celé měření. Vibrace, hluk a změny polohy rovněž nepředstavují žádný problém. Díky funkci Dynamic Referencing systém automaticky detekuje a kompenzuje tato rušení pomocí optického sledování.

Systém MoveInspect XR8 zachycuje objekty ve vzdálenosti od jednoho do několika metrů a je vhodný pro různé statické i dynamické aplikace. Digitální kamery snímají fotogrammetrické značky, buď na měřeném objektu, nebo příručním zařízení AICON MI.Probe. Generované obrázky jsou zpracovávány automaticky, 3D data se počítají v reálném čase. 

Snadné měření pomocí sondy – vysoce přesné výsledky
Pomocí příručního zařízení AICON MI.Probe lze objekty snadno měřit dotykovým způsobem. A to bez kabelů nebo jiného mechanického propojení s měřicím zařízením. Naprostá volnost pohybu umožňuje operátorovi používat systém snadným a ergonomickým způsobem i ve stísněném prostoru, například u složitého upínání. Změna pozice senzoru podél měřeného objektu není nutná, protože je vyžadován pouze přímý optický kontakt.

Zrychlená montáž a polohování 

Systém MoveInspect XR8 zjednodušuje a urychluje procesy montáže, a dokonce nahrazuje nákladná speciální měřidla. Systém monitoruje proces a navádí operátora polohováním dílů. Okamžitá zpětná vazba slouží jako závěrečná kontrola procesu polohování a montáže.

O vás
O vaší společnosti
AICON MoveInspect XR8 Brožura k Produktu
How to clean your MoveInspect XR8