SpatialAnalyzer

Výkonný, sledovatelný a snadno použitelný měřicí analytický software

SpatialAnalyzer® (SA) je výkonný, sledovatelný a snadno použitelný měřicí analytický softwarový balíček vytvořený na míru pro skupinu přenosných souřadnicových měřicích strojů Hexagon Manufacturing Intelligence.

Software SA nabízí širokou škálu výhod, mezi něž náleží:
 
 • intuitivní špičkové grafické prostředí,
 • rozhraní přizpůsobené pro všechny přenosné souřadnicové měřicí stroje Hexagon Metrology,
 • podpora všech obecných přenosových a nativních formátů systému CAD,
 • pokročilá analýza, zpracování a jedinečné techniky vyrovnávání,
 • snadné sdružování několika diagnostických stanic,
 • skutečné kontroly GD&T (Geometric Dimensioning & Tolerancing) a charakteristik,
 • bohaté možnosti reportování výsledků,
 • výpočty nejistoty měření,
 • síť USMN k zajištění ideálního prostředí pro přístrojové vybavení,
 • integrovaný moderní skriptovací jazyk pro automatizaci kompletních pracovních postupů,
 • vícejazyčná podpora,
 • bezplatný prohlížeč SA pro snadné sdílení souborů úloh SA.

Software SpatialAnalyzer® usnadňuje měření.

 

 

SpatialAnalyzer

O vás
O vaší společnosti

Měření

Rozhraní softwaru SA podporuje všechny přenosné měřicí přístroje Hexagon Metrology, například laserové trackery, laserové stanice a theodolity včetně příslušenství – v případě potřeby dokonce i souběžně. Průběžné protokolování přehledné historie všech získaných dat zajišťuje 100% sledovatelnost.

Ustavování

Ustavování nástrojů podle známých souřadnicových systémů využíváním nejrůznějších technik, od metody 3-2-1 a optimální shody, až po interaktivní slícování, jako je například funkce Quick-Align či klasické plošné ustavení.

Jedinečná funkce relačního slícování umožňuje kromě tradičního iterativního vyrovnávání i souběžné slícování na základě rozměrů vzhledem k organickým plochám.

Virtuální konstruování a sestavování

Možnosti digitálního sestavování softwaru SA umožňují uživatelům zobrazit virtuální slícování dílů před provedením finální skutečné montáže. K dispozici je celá řada nástrojů pro konstruování v reálném čase. Podpora při vytváření nejsložitějších dílů na základě nominálních dat pocházejících z číselných seznamů, výkresů či systémů CAD.

Vyhodnocení a analýza

Jednoduché uživatelské rozhraní softwaru SA umožňuje grafické i číselné znázornění nejistoty měření, což představuje rozšíření perspektiv uživatelů v oblasti kvality měření. Funkce GD&T umožňuje import dat systému CAD s poznámkami GD&T, manuální vytváření poznámek a kontrolu dle standardů GD&T spolu s protokolováním v reálném čase. Kontrola geometrie vám na základě konstrukčních dat umožní definovat kontrolní postupy vycházející z modelu systému CAD či původní geometrie.

Funkce relačního slícování je moderní a jedinečná schopnost prostorové transformace. Relace jsou dynamická propojení mezi entitami udržující přehled o odchylkách ve 3 či 6 stupních volnosti (DOF), které pak v reálném čase přepočítávají. Mohou být optimalizovány pro specifické shody s jedinečnými váhami a omezeními.

CAD

K dispozici je značné množství nejrůznějších přenosových i nativních formátů systému CAD. Mezi podporované formáty patří CATIA, Solid Works, Pro/ENGINEER, Inventor, VDA FS, IGES, STEP, STL a řada dalších. Připravena je vždy i kompletní sada převodníků bez ohledu na používanou verzi softwaru SA.

Protokoly

Software SA nabízí špičkové možnosti snadno použitelného protokolování s využitím přetažení pomocí myši včetně protokolování funkce GD&T, rychlých spřažených protokolů (grafické, tabulkové, výsledkové), popisků, přímého exportu do aplikací Microsoft Excel a Word, grafů SPC, HTML, videoklipů ve formátu AVI, rychlých protokolů ve formátu PDF nebo dokonce zcela přizpůsobených protokolů.

Simulace a optimalizace

Software SA podporuje simulaci měření včetně souvisejících chyb, která lze aplikovat v reálných podmínkách na základě modelů apriorní nejistoty zvolených přístrojů.

Síť USMN (Unified Spatial Metrology Network) sdružuje všechny použité přístroje do jediné společné sítě a vytváří skupinu bodů představující síť jako celek. Tento přístup v porovnání s tradičními metodami eliminuje kupení chyb poloh přístrojů. Síť USMN využívá nejistotu měřicího přístroje a pokročilé optimalizační algoritmy k souběžnému řešení všech poloh přístrojů a může být využita také ke stanovení aposteriorní nejistoty přístrojů.

Rychlé pracovní postupy se sadou nástrojů softwaru SA

Interaktivní panel sady nástrojů softwaru SA zajišťuje rychlý přístup k funkcím GD&T, vztahům,kontrolám, analýzám a funkcím protokolování. Uživatelům propůjčuje snadný přístup k nejpotřebnějším funkcím využívaným v průběhu obvyklých měřicích pracovních postupů.

Automatizace

Integrovaný plán měření a funkce SDK softwaru SA doplňují výraznou úroveň automatizace procesů pro opakující se úlohy. Generování jednoduchých i složitých skriptů může významným způsobem zlepšovat pracovní postupy a produktivitu při současném zkrácení doby potřebné k analýze z řádu dnů na pouhé minuty, což zároveň přináší i výhodu eliminace chyb a úspor důležitých zdrojů.  Programování může probíhat nezávisle na přístrojích. K dispozici je také funkčnost ve vlastním prostředí uživatele, například v jazycích C++, Visual Basic atd.

Dálkové ovládání

Data získaná měřením lze zobrazit v reálném čase tam, kde je zapotřebí, a laserové trackery lze dálkově ovládat v zařízeních iPhone®, iPod® Touch. iPad® nebo iPad mini®. Aplikace softwaru SA pro dálkové ovládání je bezplatně k dispozici v obchodě App Store společnosti Apple.

SpatialAnalyzer® (SA) Produktová Brožura
Case Study - Determinate Assembly
LEICA B-PROBE BLOODHOUND Project, Bristol, UK