CoreView Pro

CoreView Pro – intuitivní metrologický software pro skenery White Light, pracující na principu bílého světla

CoreView Pro je výkonný softwarový produkt nabízející snadno použitelné nástroje analýzy měření rozměrů, tvorby výkazů a spolupráce ve strojírenských a výrobních organizacích. Se softwarem CoreView Pro je pochopení výsledků měření rozměrů velmi intuitivní, díky nejrůznějším možnostem zobrazení a analýzy uživatelé snadno určí příčiny i důsledky problémů a rozhodnou o nasazení nejlepšího potřebného protiopatření.

Software CoreView Pro pomůže výrobcům využít rozsáhlá data informací z měření rozměrů, získaná řešením systému skenování bílým světlem,  ke zlepšení kvality vývoje produktů včetně zlepšení technických a výrobních procesů. Software CoreView Pro totiž umožňuje šířit výsledky dílenského  měření  v reálném čase, a to široké  komunitě manažerů a techniků pracujících napříč organizací.
 
Software CoreView Pro nabízí jedinečné možnosti vzdálené hloubkové vizualizace informací získaných měřením a analýzu více výsledků měření. Software CoreView Pro představuje nový standard v oblasti sdílení velkých objemů informací získaných měřením a spolupráce. Různá oddělení v rámci organizace a dodavatelé nyní získávají snadný přístup a srozumitelnou prezentaci velmi podrobných a užitečných informací o rozměrech se statistikami SPC pro velký počet dílů.

Software CoreView Pro je také jediným produktem umožňujícím automatické generování referenční vazby na hlavní model pro budoucí měření založená na složených výsledcích měření.

Software CoreView Pro je užitečný nástroj pro techniky a manažery zaangažované v nejrůznějších procesech a aktivitách, například:

 • validace měřicích programů,
 • odesílání a kontrola naměřených dat,
 • dolaďování a výstupní kontrola nástrojů a forem,
 • analýza vzorků a stability výroby,
 • hodnocení souladu rozměrů s konstrukčním záměrem,
 • správa schvalování dílů pro výrobní procesy,
 • úpravy tolerancí a vytvoření hlavního modelu,
 • výstupní kontrola výroby dílů,
 • monitorování a kontrola výrobního procesu.
O vás
O vaší společnosti

Software CoreView Pro umožňuje zobrazování, analýzu a  reporting výsledků měření ve formátu CoreView, vytvořeném systémy White light skener.s. Software nabízí nejrůznější funkce v následujících oblastech:

 • 3D a 2D zobrazování naměřených odchylek,
 • analýza jednoho či více výsledků měření,
 • analýza procesů statistik a trendů,
 • generování hlavního modelu a srovnávání,
 • automatické generování výkazů,
 • datová rozhraní jiné softwarové nástroje.

Software CoreView Pro představuje výsledky měření rozměrů intuitivním způsobem, jenž je snadno srozumitelný a použitelný pro správu, plánování, rozhodování a zajišťování nápravných opatření. Software CoreView Pro přináší výhody širokému společenství techniků a manažerů z nejrůznějších oborů. Mezi výhody náleží:

 • rychlé stanovení odchylek a možných příčin,
 • zjednodušení kritických podnikových procesů, například schválení dílu pro výrobu,
 • bezproblémové sdílení informací o rozměrech v organizaci,
 • zrychlení a omezení opakovaných zásahů v problematice kvality,
 • podpora vyhodnocování standardní kvality v rozšířené organizaci,
 • dokumentace uskutečněných rozhodnutí a akcí provedených v cyklech korekce,
 • snadná použitelnost a zajištění rychlého náběhu výrobků,
 • zlepšení spolupráce mezi divizemi a partnery z dodavatelských řetězců,
 • podpora určování vybočení z rovnovážného stavu výroby,
 • poskytování kritických informací pro speciální analýzy.
CoreView Software Downloads

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.