CoreView Analysis

CoreView Analysis – retrospektivní analýzy měření

CoreView Analysis je softwarový produkt společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence využívaný k offline výpočtům na základě nashromážděných dat měření, k následné analýze výsledků a k operacím reverzního inženýrství. Software CoreView Analysis umožňuje zákazníkům optimalizovat využívání platformy  skeneru s bílým světlem přesunutím časově náročných úloh do off-line režimu zpracování, což přinese zlepšení celkové výkonnosti vlastního systému.

Po instalaci do samostatného počítače se software CoreView Analysis používá k výpočtům měření a přeměně výsledků na užitečné rozměrové informace, které lze analyzovat a exportovat do softwaru CoreView Pro.
 
Kromě toho software CoreView Analysis poskytuje nezbytné nástroje k provádění nejrůznějších podrobných analytických studií dat získaných měřením rozměrů. Technici z nejrůznějších oborů využívají software CoreView Analysis k provádění analytických studií digitálních a virtuálních sestav na základě výsledků měření vygenerovaných systémy White Light skenerů.

V některých případech lze software CoreView Analysis použít k podpoře procesů reverzního inženýrství i inteligentní transformací aktuálních informací měření do běžně využívaných datových formátů 3D.
O vás
O vaší společnosti
 • definování měřitelných prvků, rozměrů a tolerancí,
 • umožnění výpočtu měřených prvků a rozměrů,
 • zobrazení výsledků měření a předdefinovaných analýz,
 • připojení výsledků měření k systému CAD několika metodami,
 • vytváření průřezů v měřeném objektu s analýzou měření,
 • analyzování vzájemného vlivu styčných a lícujících dílů ve studiích virtuálních a digitálních sestav,
 • automatické generování STL dat na základě měření rozměrů pro procesy reverzního inženýrství,
 • generování obecně využívaných výstupů pro integraci s externími systémy,
 • zajištění lepšího využití času systémuskenování na principu bílého světla
 • pohodlí při používání obvyklých počítačů v kancelářském prostředí,
 • předcházení možným montážním problémům a jejich včasné řešení,
 • automatické vytváření výstupů používaných v procesech reverzního inženýrství.
CoreView Software Downloads

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.