Software pro systémy ke kontrole trubek

Softwarová řešení společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence jsou zosobněním mimořádné praktické použitelnosti, stability a minimalizací doby potřebné k zaučení. Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence vyvinula vysoce specializovanou aplikaci k měření trubek, jež má speciální funkce k automatickému ustavení nejrůznějších strojů k ohýbání trubek prostřednictvím přizpůsobených rozhraní.

BendingStudio XT

BendingStudio XT

BendingStudio XT propojuje všechna data a procesy podílející se na výrobě ohýbaných dílů od plánování produkce a procesů po samotnou výrobu a kontrolu kvality.