PolyWorks®

Významné softwarové řešení pro špičkové aplikace kontroly mraků bodů a reverzního inženýrství.

Při vytváření odlitků, frézování, vytváření forem či ražení se můžete spolehnout na software PolyWorks, jenž vám zajistí kompletní řešení zpracovávaných procesů. Softwarová sada PolyWorks je k dispozici jako kompletní balík nebo (s ohledem na dvě hlavní aplikace) jako balík ke kontrole mraku bodů či k reverznímu inženýrství.

Software PolyWorks® vyvinutý společností InnovMetric Software Inc, Canada je významné softwarové řešení pro špičkové aplikace kontroly mraků bodů a reverzního inženýrství.
O vás
O vaší společnosti

Software PolyWorks/Inspector™ (pro kontrolu mraků bodů) umožňuje:

 • využívání mraků s vysokou hustotou bodů digitalizovaných prototypů a sestav k rychlému zjištění deformací a vyřešení problémů v rané fázi výrobního procesu,
 • schvalování výrobních procesů kompletní kontrolou prvních sestavených výrobků,
 • monitorování výrobního cyklu automatickým měřením opotřebení nástrojů a rychlým zjištěním jakéhokoli náhlého zhoršení kvality výrobků,
 • ověřování shody konečných vyrobených a sestavených výrobků prostřednictvím kontrol vzorků s využitím automatizovaných technik.

Software PolyWorks/Modeler™ (pro reverzní inženýrství) umožňuje:

≡ Generování zhotovitelných polygonálních modelů třídy A

 • transformaci vyrovnaných mraků bodů na vysoce přesné polygonální modely použitím jedinečné adaptivní technologie tvorby mraků PolyWorks založené na tolerancích,
 • rekonstrukci dokonalých polygonálních prvků z nedokonale digitalizované geometrie,
 • aplikaci všech obvyklých operací CAD přímo do polygonálních modelů a příprava těchto modelů pro širokou škálu výrobních aplikací (frézování, rychlá výroba prototypů, reverzní inženýrství, kontrola, CFD a FEA, digitální revize atd.).

≡ Vytváření pravidelných a logických NURBS ploch, jež lze snadno upravovat v softwaru CAD

 • používání automatických nástrojů sledování prvků k rychlému vytváření sítí křivek, křivky lze také extrahovat interaktivně jen jediným klepnutím myší,
 • vynucení automatického procesu vyrovnávání u předdefinovaných křivek k vytvoření logičtějších sítí křivek,
 • sledování pevnosti aplikovaných NURBS ploch a napodobování plechových materiálů k získání mimořádně hladkých ploch bez zvlnění,
 • optimalizaci následného úsilí při příjmu dat aplikace CAD prostřednictvím minimalizace počtu kontrolních bodů a oprav ke zvýšení hladké aplikace oprav a k snadnému vytváření dokonalých křivek prvků.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.