DEA DIGISCAN

DEA DIGISCAN – automatické reverzní inženýrství pro souřadnicové měřicí stroje

DIGISCAN je automatický systém kontinuálního skenování k digitalizaci tvarových ploch a obrysů pomocí souřadnicových měřicích strojů společnosti Hexagon Metrology vybavených analogovými skenovacími sondami. Jedná se o cenově dostupné všestranné prostředí podporující kopírování modelů, lisovacích forem a zápustek, reverzní inženýrství, rychlou výrobu prototypů a jemné frézování v konstrukčních centrech a v oborech zabývajících se výrobou lisovacích forem a zápustek.

Systém DIGISCAN využívá pokročilou techniku komunikace mezi strojem a obsluhou založenou na oknech, ikonách a počítačové grafice k jednoduché a intuitivní správě výkonných programů kontinuálního skenování ve standardním prostředí systému Microsoft Windows.
 
Systém DIGISCAN umožňuje ovládání skenovacích procesů ploch všech druhů v režimu měření profilů i tvarů podle nejrůznějších kritérií získávání dat a kontrolních strategií. Funkce automatického filtrování dat umožňuje generování souborů bodů plochy v reálném čase bez špiček a falešných dat, které lze pak dále zpracovávat bez nutnosti předchozího vyčištění.

Hardware DIGISCAN nainstalovaný v řídicí jednotce souřadnicového měřicího stroje, založený na jednotce PID (Proportional - Integral - Derivative controller) a technikách „předvídání“ (jsou široce využívány v průmyslových kontrolních systémech), umožňuje vysoké rychlosti skenování a kvalitní metrologický výkon u široké škály souřadnicových měřicích strojů včetně portálových a horizontálních strojů.

Použitý operační systém podporující zpracování více úloh současně umožňuje souběžnou správu více procesů, například ovládání souřadnicového měřicího stroje v režimu kontinuálního skenování, 3D zobrazování dříve digitalizovaných ploch a přenos souborů s daty skenování do externích zařízení.
O vás
O vaší společnosti
Case Study - ATR - Colonnella

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.