QUINDOS Worms

QUINDOS – software k měření šnekových převodů

QUINDOS nabízí softwarové řešení splňující veškeré požadavky měření válcových šnekových kol, šnekových kol nebo globoidních převodů. Válcová šneková kola lze měřit při upevnění ve vodorovné i ve svislé poloze. Šneková kola válcových šnekových převodů lze vyhodnocovat podle profilu a šroubovice, házivosti, rozteče, topografie a míry přes kuličky. Je možné provádět měření u velkého množství různých dílů na paletách, neboť není vyžadován otočný stůl.

QUINDOS Cylindrical Worm
Software ke kontrole jednochodých či vícechodých šneků s pravým či levým stoupáním. Typ ZA, ZI, ZN, ZK a ZC dle normy DIN 3975. Šneky lze na souřadnicovém měřicím stroji upevňovat ve svislé či vodorovné poloze. Vyhodnocují se boky ozubení, topografie, profil v osovém řezu, stoupání, rozteč atd.
 

QUINDOS Worm Wheel pro válcová šneková kola
Software k měření šroubovice, profilu, topografie, rozteče, házivosti a tloušťky zubů šnekových kol v kombinaci s válcovými šnekovými koly typu ZA, ZI, ZN, ZK a ZC.
 

QUINDOS Globoid Worm

Software k měření jednochodých či vícechodých globoidních převodů s pravým či levým stoupáním. Generování typu „plane“ a „straight“. Vyhodnocování profilu, stoupání, rozteče, házivosti a topografie.
O vás
O vaší společnosti
QUINDOS brochure
QUINDOS Cylindrical Worms
QUINDOS Globoid Worms
QUINDOS Worm Wheel for cylindrical worms
Case Study: Daimler AG, Germany
Case Study BMT Aerospace - Oostkamp
Case Study: Ingersoll Werkzeuge GmbH - Germany
Case Study Robert Bosch GmbH - Gerlingen
Case Study Gruenewald - Graevenwiesbach

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.