QUINDOS Reshaper

QUINDOS Reshaper

QUINDOS Reshaper je univerzální software pro různé aplikace. Byl vyvinut pro zpracování a analýzu mraků bodů generovaných laserovým snímačem CMS na 3D souřadnicových měřicích strojích při vysokých rychlostech, nebo s mobilním ramenem ROMER Absolute Arm, či na jiných měřících zařízeních. Mohou být zpracovány také soubory dat z CT skeneru (počítačová tomografie skener).S QUINDOS Reshaper uživatelé dosáhnou svého cíle efektivně - nezávisle na dostupném hardwaru bez časových omezení.

Povrch dílu zachycený ve formátu mraku bodů se v softwaru 3DReshaper překonvertuje do digitálního formátu. Ten vytvoří velmi přesný obraz skutečného dílu. Měřicí body se vyberou k importu označením bodů u digitální komponenty.Software 3DReshaper dodá platné skutečné body. Software QUINDOS pak zpracuje měřené body stejným způsobem jako měřené body dodané připojeným souřadnicovým měřicím strojem. Uživatelé tak mohou měřit a analyzovat své výrobky v režimu offline s QUINDOS Reshaper. Uživatelé mají k dispozici veškeré možnosti analýzy podporované softwarem QUINDOS. Existující měřicí programy lze spouštět v prostředí virtuálního dílu. Software QUINDOS Reshaper umožňuje dokonce i nastavování bodů k vygenerování u modelu CAD načteného v softwaru. Software 3DReshaper vyhledá a vrátí odpovídající skutečné body generovaného modelu.
O vás
O vaší společnosti

Vlastnosti softwaru QUINDOS Reshaper:

  • vysokorychlostní digitalizace dílů,
  • kontrola kvality nezávisle na strojích: procesy měření a analýzy probíhají v různých dobách a na různých místech,
  • využití stávajících měřicích programů softwaru QUINDOS,
  • podpora všech měřicích strategií integrovaných v softwaru QUINDOS, od bodového měření až po skenování,
  • pohodlné generování skenovacích linií u modelů,
  • import mraků bodů v reálném čase a bez žádných ztrát detailů,
  • vysoký výkon a funkce s jednoduchou obsluhou ke zpracování mraků bodů,
  • snadno použitelné funkce vyrovnávání a optimálního přizpůsobení,
  • porovnání 3D pozice se skutečností,
  • uživatelsky přívětivý a informativní výstupní protokol v grafickém formátu.
QUINDOS Reshaper Brochure
Case Study: Messtronik GmbH, St. Georgen, Germany
BP Riduttori - Mellaredo di Pianiga Case Study
Case Study: Daimler AG, Germany
Case Study: General Motors Powertrain - Uzbekistan
Case Study: Thöni Manufacturing

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.