PC-DMIS 2022.1

PC-DMIS 2022.1 propojuje kvalitu, automatizaci a reporting pro chytřejší výrobu

Inženýr u stolu používá metrologický software PC-DMIS
PC-DMIS 2022.1 rozšiřuje svůj záběr o řadu nových funkcí pro propojení a řízení chytré výroby s bezproblémovým tokem dat o kvalitě. Nejnovější verze propojuje všechny části vaší organizace s důležitými měřenými daty, od robotických buněk až po celopodnikové reporty. Nové funkce a dodatečná podpora hardwaru pro profesionály PC-DMIS zjednodušují kontrolu dílů a zefektivňují pracovní postupy měření.

Novinka: Připojení k HxGN Robotic Automation jako metrologický klient

PC-DMIS je nyní bezproblémově integrován s HxGN Robotic Automation. Použijte PC-DMIS jako primární metrologický software pro kontrolu a analýzu v automatizovaných buňkách a výrazně tak zvyšte kapacitu, opakovatelnost a kvalitu měření.
 
HxGN Robotic Automation skenuje díly a dodává data do PC-DMIS pro analýzu a reporting. Synchronizace s CAD daty dílů vygeneruje jedním kliknutím trajektorii robota, která bude použita pro sběr dat a kontrolu dílů, čímž se zkrátí čas potřebný pro offline programování měřicích programů robota.

Výsledky lze také přenést do našich systémů Q-DAS a eMMA pro řízení a optimalizaci procesů v rámci celé organizace.


Zjistěte více o HxGN Robotic Automation

Novinka: Připojení PC-DMIS k HxGN Metrology Reporting

Data z měřicích reportů PC-DMIS se nyní přímo integrují s platformou HxGN Metrology Reporting, která poskytuje souhrnné informace, vizualizaci a přehled.

Kdokoliv s příslušným přístupem a připojeným zařízením může zobrazit stav měřeného dílu a odpovídající metrologický report PC-DMIS v intuitivní cloudové aplikaci.

Nejnovější integrace pomáhá týmům sdílet klíčová data z reportů s kolegy bez nutnosti přikládat reporty k e-mailu. Použijte pravidla a přijímejte upozornění a oznámení o nejnovějších aktualizacích jakéhokoli měřeného dílu.


Zjistěte více o HxGN Metrology Reporting 

Novinka: Konstrukce prvků z dat mračna bodů a sítě

Nejnovější verze softwaru PC-DMIS dále rozšiřuje typy dostupných konstruovaných extrahovaných prvků. Nyní můžete využívat stejné funkce jako jsou u automatických prvků pro laser, ale s větší flexibilitou. Importujte data mračen bodů z jiných systémů nebo rutin a rychle vytvářejte kruhové a čtvercové drážky, kužely, válce a koule. Nyní můžete využívat stejné funkce jako jsou u automatických prvků pro laser, ale s větší flexibilitou.Novinka: Integrace dotykové obrazovky pro PC-DMIS s novým displejem na zápěstí RA8

Displeje na zápěstí u měřicích ramen Absolute Arm RA8 společnosti Hexagon zobrazují komunikaci ze softwaru PC-DMIS při měření prvků nebo provádění měřicí rutiny. Nejnovější displej na zápěstí (verze 2) je nyní plně interaktivní - s dotykovou obrazovkou, která podporuje gesta přejetí prstem a klepnutí.

Prostřednictvím praktické nabídky Rychlý přístup (QAM) mohou uživatelé měnit nastavení, potvrdit nebo vymazat poslední měřený bod nebo dokonce zrušit měřicí rutinu. Zprávy z PC-DMIS se zobrazují na displeji na zápěstí a obsluha může snadno procházet text pomocí intuitivních gest. To znamená méně přerušení a návratů k počítači kvůli zobrazení zpráv nebo úpravě nastavení.


Zjistěte více o RA8 Absolute Arm

PC-DMIS 2022.1 nabízí mnoho dalších nových funkcí a vylepšení, včetně:

 • NOVÁ FUNKCE: Přidání nebo odebrání zásahů v dialogovém okně měřeného prvku
  Zjednodušená vizuální editace měřených bodů prvků. Zlepšuje možnosti úprav dříve vytvořených měřených prvků.
 • NOVÁ FUNKCE: Nastavení registrů nyní v souboru JSON
  Všechna nastavení softwaru PC-DMIS a souvisejících rozhraní vytvořená v editoru nastavení jsou nyní uložena v souboru JSON, nikoliv v registrech systému Windows.
 • NOVÁ FUNKCE: Podpora skenování ve 4 osách na řídicí jednotce B5
  Užijte si rychlejší a flexibilnější skenování s analogovými sondami. Nové 4osé skenování na řídicí jednotce B5 otevírá celou řadu nových možností skenování.
 • NOVÁ FUNKCE: Inkrementální relativní pohyby rotačního stolu
  Zadejte přírůstkové hodnoty k existující poloze otočného stolu. Např. k existujícímu natočení 300° přidejte 30° a vytvořte novou polohu stolu 330°.
 • NOVÁ FUNKCE: podpora modulu kamery HP-C-T pro souřadnicové měřicí stroje
  PC-DMIS nyní nabízí podporu snímačů HP-C-TS5.10, což umožňuje vysokou efektivitu pro aplikace, kde je snímání obrazu rychlejší než dotykové snímání.

+ mnoho dalšího - podrobnosti naleznete níže v části Funkce a výhody.

PC-DMIS je vysoce flexibilní a široce rozšířený metrologický software. Standardně je k dispozici ve všech měřicích zařízeních divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon. Rovněž je k dispozici jako retrofit balík pro většinu měřicích systémů jiných výrobců. Technologii PC-DMIS tak mohou využívat i uživatelé systémů třetích stran.

Kliknutím na „Novinky & Výhody“ získáte informace o dalších nových funkcích, možnostech a vylepšeních, které byly do verze 2022.1 implementovány.

Protože chceme, aby naši zákazníci mohli využívat nejnovější funkce, stahovat nové aktualizace a získávat údržbové aktualizace, doporučujeme zakoupit aktuální smlouvu o údržbě softwaru (SMA). SMA také poskytuje přístup k nepřetržité technické podpoře a servisu.

O vás
O vaší společnosti
NOVÁ FUNKCE: Přidání nebo odebrání zásahů v dialogovém okně měřeného prvku

Snadno přidávejte nebo odstraňujte zásahy přímo z oblasti cíle zásahu v dialogovém okně Měřený prvek pomocí zjednodušených vizuálních úprav. Stačí přidat nový zásah a přetáhnout jej myší na požadované místo.

Další zásahy se vytvoří jako kopie vybraného zásahu. Do nového umístění je lze přetáhnout v grafickém okně nebo lze souřadnice zadat ručně. To zlepšuje stávající možnosti úprav dříve vytvořených měřených prvků.

NOVÁ FUNKCE: Nastavení registrů přeneseno do souboru JSON

Nastavení systému PC-DMIS a souvisejícího rozhraní vygenerovaná v editoru nastavení se nyní ukládají jako soubor JSON. Dříve byly uloženy v registrech systému Windows, což občas způsobovalo některým uživatelům problémy s přístupem. Soubory JSON jsou snadno přístupné a nezávislé na operačním systému.

NOVÁ FUNKCE: Podpora skenování ve 4 osách na řídicí jednotce B5

Rychlejší a flexibilnější skenování pro analogové sondy na řídicí jednotce B5 umožňuje širokou škálu klasických skenů včetně lineárních otevřených a uzavřených skenů, skenů řezů, obvodů a volných tvarů. Podporováno je také automatické skenování prvků.

NOVÁ FUNKCE: Inkrementální relativní pohyby rotačního stolu

Pro větší rychlost a pohodlí mohou nyní uživatelé otočného stolu přidávat přírůstkové hodnoty ke stávající poloze. Například přidáním 20° ke stávajícímu natočení 200° vytvoříte novou polohu stolu 220°.

NOVÁ FUNKCE: Podpora kamery HP-C-T pro souřadnicové měřicí stroje

Software PC-DMIS je nyní kompatibilní s bezdotykovým kamerovým snímačem HP-C-TS5.10, který je určen pro měkké nebo snadno deformovatelné díly nebo malé prvky, které je obtížné měřit dotykovými snímači. Vítězná kombinace pro vysokorychlostní snímání a měření z digitálních obrázků.

NOVÁ FUNKCE: Podpora senzoru MAC (Manual Application Changer, redukce pro manuální výměnu snímací hlavy)

Nová integrace MAC umožňuje systému PC-DMIS automaticky nahradit indexovatelnou motorizovanou hlavu skenovací sondou během měřicí rutiny.

Nyní můžete v softwaru PC-DMIS 2022.1 snadno přepínat mezi univerzálními vyměnitelnými sondami a vysoce přesnými pevnými sondami HP-S-X5 pro zvýšení rychlosti a snížení prostojů souřadnicových měřicích strojů.

NOVÁ FUNKCE: Filtr intenzity mračna bodů

Vizualizujte hodnoty intenzity z dat mračna bodů (CoP), pokud jsou podporována. Pomocí posuvníku nastavte rozsah mezi minimální a maximální hodnotou intenzity. Nyní můžete snadno rozlišovat mezi různými povrchy a identifikovat a izolovat komponenty v datech mračna bodů.

NOVÁ FUNKCE: Vylepšení optického zoomu

Velikost pixelu se nyní používá pro měření optického zvětšení v PC-DMIS Vision. Z metrologického hlediska je velikost obrazového pixelu užitečnější hodnotou než optické zvětšení, což usnadňuje pochopení potenciální přesnosti měření.

VYLEPŠENÍ: Rozšíření výsledků v excelu o makra

Vytváření šablon reportů v excelu s makry pro automatizaci úloh, jako je barevné kódování buněk pro označení tolerance, např. červená, žlutá a zelená. Makra v excelu umožňují uživatelům snadno přizpůsobit šablonu reportu pomocí dodatečného formátování, úprav nebo vzorců.

VYLEPŠENÍ: Optimalizované zpracování parametrů sondy

Požadované parametry pro typ sondy, na který odkazuje příkaz Load Probe, se nyní načítají automaticky. Díky tomuto novému vylepšení není nutné vkládat do rutiny příkaz Opt Probe, což dříve vyžadovalo načtení samostatného souboru a zadání hodnot v registrech. To šetří čas při nastavování měřicích rutin, když je nutná výměna sondy.

NOVÁ FUNKCE: VWMP (Volkswagen Measurement Principals, Volkswagen principy měření) pro spáry a mezery.

Mezery na panelech jsou nejbližším ukazatelem celkové kvality vozidel. V softwaru PC-DMIS 2022.1 můžete nyní měřit spáry a mezery v souladu se specifikací VWMP - vítaná funkce pro měření plechů.

Výběr CAD, vizuální nástroje a pokyny pro programování jsou založeny na stejném konceptu jako u automatického prvku Spára a mezera, aby pomohly stávajícím uživatelům PC-DMIS laser, kteří s VWMP začínají

VYLEPŠENÍ: Vylepšení panelu nástrojů Rychlé měření

Na panel nástrojů nastavení CAD a do rozbalovací sekce CAD na panelu nástrojů Rychlé měření byla přidána nová ikona Transformovat CAD. Rozbalovací panely nástrojů si nyní pamatují poslední vybraný stav při přepínání mezi více otevřenými měřicími rutinami.

Operační systém

PC-DMIS 2022.1 pracuje s 64bitovými systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista. Žádné jiné operační systémy nejsou podporovány.

 • U HP-L a systémů, které používají plošný skener RS-SQUARED se softwarem PC-DMIS v režimu DCC, je třeba použít 64bitový počítač se systémem Windows 10 Pro a až se čtyřmi jádry. Seznam podporovaných operačních systémů pro většinu verzí systému PC-DMIS najdete zde: https://support.hexagonmi.com/s/article/Windows-OS-Compatibility-Listing-for-PC-DMIS
 • Pokud používáte ovladače jiných výrobců, kontaktujte lokálního zástupce Manufacturing Intelligence pro zajištění kompatibility operačního systému.
 • Spuštění softwaru PC-DMIS uvnitř virtuálního stroje (VM) je podporováno jen tehdy, pokud VM podporuje OpenGL 3 nebo vyšší.
 • Stroje s PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový systém Windows 8. Hardwarové komponenty Matrox Frame grabber PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový operační systém.

Microsoft .NET Framework Pokud nemáte Microsoft .NET Framework 4.6.1 pro Windows, instalační program PC-DMIS ho nainstaluje za Vás. RAM 4 GB nebo větší

 • Na množství paměti má vliv velikost datového souboru CAD a hodnota násobitele teselace. Oba tyto parametry mají vliv na počet plošek potřebných k zobrazení modelu. Čím menší hodnota násobitele teselace je použita, tím větší paměť je pro plošky zapotřebí. U velkých CAD modelů to může vyvolat chybu „Nedostatek paměti“. Pokud k tomu dojde, aktuální relace PC-DMIS se ocitne v nestabilním stavu a musí být ukončena.
 • Výchozí hodnota násobitele teselace je 1,0. Nastavení násobitele teselace 0,1 bude mít za následek 10-20 % zvýšení požadované paměti oproti výchozí hodnotě 1,0. Další snížení násobitele teselace na 0,01 bude mít za následek další 50-65 % zvýšení požadované paměti.

1 GB video paměti RAM 64 GB paměti RAM Dual-Channel @1063 MHz DDR4-2666 MHz ECC RDIMM (pro systémy HP-L a systémy používající snímače RS-SQUARED) CPU

 • 2GHz nebo vyšší, čtyřjádrový procesor
 • Procesor Intel Xeon W-2223 (3,6 GHz, 3,9 GHz) pro systémy HP-L
 • Procesor Intel Xeon E3-1505M (3,00 GHz) pro systémy používající snímače RS-SQUARED
 • Intel Core i7 9. generace nebo vyšší (například i7-9xxxHx) 6 jader s podporou hyper-threadingu (pro skenery HP-L a systémy používající plošný skener RS-SQUARED)

Grafika Kompatibilní s jakoukoliv populární grafickou kartou, která splňuje nebo překračuje následující doporučená minima:

 • Paměť GPU 2 GB DDR3*
 • 6 GB paměti s šířkou pásma 29,0 GB/s (pro systémy HP-L)
 • Šířka pásma paměti 29,0 GB/s
 • CUDA Cores 384
 • Open GL 3.0
 • NVIDIA Quadro P5000 (4 GB) (pro skenery HP-L a systémy s plošným skenerem RS-SQUARED)
 • Karta Wi-Fi typu AC nebo AX pro systémy využívající plošný skener RS-SQUARED

* Pro laserový senzor RS4 nebo novější model potřebujete GPU minimálně 4 GB DDR3. Grafický ovladač musí podporovat OpenGL 3.0 nebo vyšší. Pokud ovladač nepodporuje OpenGL 3.0, nebo je ovladač grafického adaptéru starší než tři roky, při spuštění softwaru PC-DMIS se zobrazí upozornění. Pevný disk 2 GB volného místa na pevném disku plus přidělená virtuální paměť osmkrát větší než je největší použitý soubor CAD. SSD disk, HDD 10K, nebo dva disky v režimu RAID 0 (vysoce výkonný pevný disk).

128 SSD, 128 SSD RAID, 1 TB HDD Displej Rozlišení obrazovky 1920 x 1080 nebo vyšší Připojení

 • Jeden sériový port
 • Tři porty Ethernet. Mohou být vyžadovány pro specifické instalace po zvážení místních požadavků, kde je jeden port vyžadován pro komunikaci s řídicí jednotkou a druhý pro připojení k intranetu/internetu.
 • Dva porty USB
 • Správně nakonfigurovaná licence LMS nebo HW klíč HASP (fyzický zámek portu USB)
 • Port LAN s čipovou sadou Intel (například I219) (pro systémy HP-L)

Poznámka: HASP klíč nefunguje jako univerzální úložiště dat; proto HASP klíč nelze použít k ukládání (stahování) libovolných dat z počítače. Podobně HASP klíč nelze použít ke vkládání (ukládání) libovolných dat do počítače. Dále pouze aplikace společnosti Hexagon mohou z klíče HASP číst nebo do něho zapisovat; jiné aplikace tuto schopnost nemají. V důsledku toho HASP klíč nelze použít k načítání dat do počítače a k získání dat z počítače.

Internetový prohlížeč

Explorer 10 nebo novější

Antivirový software

Společnost Hexagon použila k testování systému PC-DMIS 2022.1 antivirový nástroj Sophos. Funkci jakéhokoliv jiného antivirového nástroje je nutné ověřit. Řešení pro souřadnicové měřicí stroje využívající komunikaci RS-232. Pokud instalujete software PC-DMIS 2022.1 do nového nebo stávajícího počítače, ale máte starší model souřadnicového měřicího stroje využívající komunikaci pomocí RS-232, budete muset do počítače instalovat jedno z následujících řešení:

 • Externí adaptérový kabel RS-232 s konektory pro sériové a USB rozhraní a ovladač pro adaptérový kabel s konektory pro sériové a USB rozhraní
 • Interní sériovou kartu se sériovými porty

Prohlížeč

Internet Explorer 10 nebo novější Antivirový software Společnost Hexagon použila k testování PC-DMIS 2022.1 antivirový nástroj Sophos. Funkci jakéhokoliv jiného antivirového nástroje je nutné ověřit. Řešení pro souřadnicové měřicí stroje využívající komunikaci RS-232. Pokud instalujete software PC-DMIS 2022.1 do nového nebo stávajícího počítače, ale máte starší model souřadnicového měřicího stroje využívající komunikaci pomocí RS-232, budete muset do počítače instalovat jedno z následujících řešení:

 • Externí adaptérový kabel RS-232 s konektory pro sériové a USB rozhraní a ovladač pro adaptérový kabel s konektory pro sériové a USB rozhraní
 • Interní sériovou kartu se sériovými porty
Download the latest version of PC-DMIS
Brožura k produktu