Novinky v PC-DMIS 2021.2

Nejnovější verze systému PC-DMIS se zaměřuje na vysokorychlostní a přesné měření.

3 obrázky softwaru PC-DMIS společnosti Hexagon. Vlevo je SMS kontrolující díl, na prostředním obrázku je detail dílu s povrchy vybranými ke kontrole a na obrázku vpravo je funkce UniScan zobrazující hroty a trajektorie
PC-DMIS 2021.2 je nejnovější verzí špičkového metrologického softwaru společnosti Hexagon, který je určen pro různé typy zařízení, od souřadnicových měřicích strojů až po přenosná ramena a skenery

PC-DMIS 2021.2

Systém PC-DMIS 2021.2 pokračuje ve své snaze pomáhat zákazníkům zvyšovat rychlost a přesnost a přináší několik nových funkcí a vylepšení zaměřených na vysokorychlostní laserové a bezkontaktní senzorové technologie a také rozšířené automatizační nástroje pro vytváření trajektorií.

Novinka: Příkaz UniScan

Příkaz UniScan výrobcům zjednodušuje tvorbu programů tím, že poskytuje automatizované řešení generování trajektorií, což je obzvláště užitečné pro shromažďování mračen bodů, která pokrývají více povrchů na velkých nebo složitých dílech. Tento příkaz odstraňuje nutnost zvažovat, jaké úhly natočení sondy použít, nebo nutnost ručního skenování trajektorií, což přináší velkou úsporu čas. Typy povrchů lze inteligentně filtrovat a kontrolní body dovolují vyšší rychlost při průjezdu plochami.

 

Novinky A vylepšení: Funkce Laser Auto

Software PC-DMIS 2021.2 doplňuje vylepšení svých laserových funkcí o nové funkce pro práci s laserem. Automatický prvek Nejvyšší bod umožňuje uživatelům měřit nejvyšší bod pomocí přímého měření v typických inline aplikacích nebo extrakce z externích mračen bodů. Funkce je dostupná jak pro automatické, tak pro přenosné zařízení.

PC-DMIS 2021.2 urychluje mapování laserových sond namontovaných na kontinuálních zápěstích a přináší tak úsporu hodin času při současném zachování přesnosti. V kombinaci s novými možnostmi správy automatického natočení zápěstí umožňují automatické prvky pro laser

snazší a flexibilnější programování, což zajišťuje využití nejlepší orientace sond.

 

Novinka: integrace více snímačů

Kromě nových a vylepšených funkcí obsažených v této verzi rozšiřuje PC-DMIS 2021.2 svůj stále se rozrůstající seznam kompatibilních snímačů o inovativní 3D laserový skener AS1 a přelomový laserový skener HP-L-10.10. Díky těmto integracím si zákazníci mohou být jisti schopností měřit jakýkoli díl nebo geometrii. Tyto snímače nabízejí flexibilitu, budoucí možnosti a efektivitu pracovního toku pro optimalizaci měření dílů.


PC-DMIS 2021.2 nabízí mnoho dalších nových funkcí a vylepšení, včetně:

 • NOVÁ FUNKCE: Konstrukční prvky s řadou nových funkcí - umožňují snadněji extrahovat prvky z mračna bodů včetně povrchových bodů, rovin a kružnic, a to vše v inovovaném uživatelském rozhraní.
 • VYLEPŠENÍ: Vyhýbací pohyb Před - Po - výrobci plechů mohou využívat zjednodušené programování pro automatické prvky zadáním různých hodnot pro pohyby před a po, což snižuje potřebu dalších pohybů mezi funkcemi.
 • VYLEPŠENÍ: Migrace příkazu pro vyhodnocení geometrické tolerance - zlepšuje proces migrace pro uživatele, kteří přecházejí na verze využívající nový příkaz pro vyhodnocení geometrické tolerance, a umožňuje jim používat vynikající možnosti GD&T a kontrolu chyb podle standardů.
 • NOVÁ FUNKCE: Správa sond v aplikaci Inspect 5.1 - dovoluje snadno zjistit, které sondy a hroty jsou pro danou rutinu potřeba a kalibrovat je, a to vše přímo z aplikace Inspect.
 • NOVÁ FUNKCE: Swift-Check v aplikaci Inspect 5.1 - uživatelé nyní mohou využívat validační artefakt Swift-Check SMS společnosti Hexagon přímo z aplikace Inspect, což dává operátorům jistotu spolehlivosti prováděných měření.

PC-DMIS je vysoce flexibilní a široce rozšířený metrologický software. Standardně je k dispozici ve všech měřicích zařízeních divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon. Rovněž je k dispozici jako retrofit balík pro většinu měřicích systémů jiných výrobců. Technologii PC-DMIS tak mohou využívat i uživatelé systémů třetích stran.

Kliknutím na „Novinky & Výhody“ získáte informace o dalších nových funkcích, možnostech a vylepšeních, které byly do verze 2021 R2 implementovány.

Protože chceme, aby naši zákazníci mohli využívat nejnovější funkce, stahovat nové aktualizace a získávat údržbové aktualizace, doporučujeme zakoupit aktuální Smlouvu o údržbě softwaru (SMA). SMA také poskytuje přístup k nepřetržité technické podpoře a servisu.

O vás
O vaší společnosti

NOVÁ FUNKCE: Konstrukční prvky s řadou nových funkcí

Nově navržené dialogové okno Konstrukční prvky nejenže usnadňuje používání díky aktualizovanému a konzistentnímu rozhraní, ale také přidává nové funkce, které uživatelům umožňují snadněji extrahovat prvky z mračna bodů. Tyto funkce zahrnují minimální a maximální krajní body, povrchové body, roviny a kružnice a již nevyžadují načítání laserové sondy.

 

VYLEPŠENÍ: Vyhýbací pohyb před a po

Funkce Vyhýbací pohyb Před - Po umožňuje při práci s automatickými prvky zadávat různé hodnoty pro nastavení před a po. To zjednodušuje programování automatických prvků a snižuje potřebu dalších pohybů mezi jednotlivými prvky.


VYLEPŠENÍ: Migrace příkazu pro vyhodnocení geometrické tolerance

Všichni uživatelé, kteří migrují ze stávajících programů, jistě ocení vylepšení, která PC-DMIS 2021.2 v této funkci přináší. Uživatelé, kteří přecházejí na verze využívající příkaz geometrické tolerance, mohou využít vynikající možnosti GD&T a kontroly chyb podle standardů. Nový migrační nástroj zaznamenává všechny chyby a uvádí je v migračním reportu. Uživatelé si nyní mohou být jisti, že pokud se neobjeví žádný migrační report, jejich rutiny nevyžadují žádné úpravy ani zásahy.


NOVINKA: Správa sond v aplikaci Inspect 5.1

Dovoluje operátorům snadno zjistit, které sondy a hroty jsou pro danou rutinu potřeba, a kalibrovat je. To vše v aplikaci Inspect. Díky tomu operátoři mohou připravit souřadnicový měřicí stroj ještě před zahájením měření. Stejně jako u systému Swift-Check lze kalibraci sond vyžadovat v pravidelně se opakujících intervalech pomocí nového plánovače v aplikaci Inspect, čímž je zajištěna integrita měření.


NOVINKA: Swift-Check v aplikaci Inspect 5.1

Operátoři mohou nyní využívat nový validační artefakt SMS Swift-Check společnosti Hexagon přímo z aplikace Inspect a zajistit si tak spolehlivost prováděných měření. Nový plánovač v aplikaci Inspect umožňuje vyžadovat rutiny Swift-Check v určených intervalech a výsledky vyhověl/nevyhověl se zobrazují v aplikaci Inspect. Historické údaje o výkonnosti systému Swift-Check lze zobrazit v aplikaci SFx | Asset Management na základě jednotlivých SMS.

 

PC-DMIS 2021.2 nabízí další nové funkce a vylepšení, včetně:

 • Příkaz Blade Scan RT
 • Správa sond v aplikaci Inspect 5.1

Operační systém

PC-DMIS 2021.2 pracuje s 64bitovými systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista. Žádné jiné operační systémy nejsou podporovány.

 • U systémů HP-L a systémů, které používají snímače RS-SQUARED se systémem PC-DMIS v režimu DCC, je třeba použít 64bitový počítač se systémem Windows 10 Pro a až se čtyřmi jádry. Seznam podporovaných operačních systémů pro většinu verzí systému PC-DMIS najdete zde: https://support.hexagonmi.com/s/article/Windows-OS-Compatibility-Listing-for-PC-DMIS
 • Pokud používáte ovladače jiných výrobců, kontaktujte lokálního zástupce Manufacturing Intelligence pro zajištění kompatibility operačního systému.
 • Spuštění softwaru PC-DMIS uvnitř virtuálního stroje (VM) je podporováno jen tehdy, pokud VM podporuje OpenGL 3 nebo vyšší.
 • Stroje s PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový systém Windows 8. Hardwarové komponenty Matrox Frame grabber PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový operační systém.

Microsoft .NET Framework

Pokud nemáte Microsoft .NET Framework 4.6.1 pro Windows, instalační program PC-DMIS ho nainstaluje za Vás.

RAM

4 GB RAM nebo vyšší

 • Na množství paměti má vliv velikost datového souboru CAD a hodnota násobitele teselace. Oba tyto parametry mají vliv na počet plošek potřebných k zobrazení modelu. Čím menší hodnota násobitele teselace je použita, tím větší paměť je pro plošky zapotřebí. U velkých CAD modelů to může vyvolat chybu „Nedostatek paměti“. Pokud k tomu dojde, aktuální relace PC-DMIS se ocitne v nestabilním stavu a musí být ukončena.
 • Výchozí hodnota násobitele teselace je 1,0. Nastavení násobitele teselace 0,1 bude mít za následek 10-20 % zvýšení požadované paměti oproti výchozí hodnotě 1,0. Další snížení násobitele teselace na 0,01 bude mít za následek další 50-65 % zvýšení požadované paměti.

1 GB of video paměti RAM

64 GB paměti RAM Dual-Channel @1063 MHz DDR4-2666 MHz ECC RDIMM (pro systémy HP-L a systémy používající snímače RS-SQUARED)

CPU

 • 2GHz nebo vyšší, čtyřjádrový procesor
 • Procesor Intel Xeon W-2223 (3,6 GHz, 3,9 GHz) pro systémy HP-L
 • Procesor Intel Xeon E3-1505M (3,00 GHz) pro systémy používající snímače RS-SQUARED
 • Intel Core i7 9. generace nebo vyšší (například i7-9xxxHx) 6 jader s podporou hyper-threadingu (pro systémy HP-L a systémy používající snímače RS-SQUARED)


Grafika

Kompatibilní s jakoukoli populární grafickou kartou, která splňuje nebo překračuje následující doporučená minima:

 • Paměť GPU 2 GB DDR3*
 • 6 GB paměti s šířkou pásma 29,0 GB/s (pro systémy HP-L)
 • Šířka pásma paměti 29,0 GB/s
 • CUDA Cores 384
 • Open GL 3.0
 • NVIDIA Quadro P5000 (4 GB) (pro systémy HP-L a systémy využívající snímače RS-SQUARED)
 • Karta Wi-Fi typu AC nebo AX pro systémy využívající snímače RS-SQUARED

* Pro laserový senzor RS4 nebo novější model potřebujete GPU minimálně 4 GB DDR3.

Grafický ovladač musí podporovat OpenGL 3.0 nebo vyšší. Pokud ovladač nepodporuje OpenGL 3.0, nebo je ovladač grafického adaptéru starší než tři roky, při spuštění softwaru PC-DMIS se zobrazí upozornění.

Pevný disk

2 GB volného místa na pevném disku plus přidělená virtuální paměť osmkrát větší než je největší použitý soubor CAD.

SSD disk, HDD 10K, nebo dva disky v režimu RAID 0 (vysoce výkonný pevný disk).

128 SSD, 128 SSD RAID, 1 TB HDD

Displej

Rozlišení obrazovky 1920 x 1080 nebo vyšší
 
Připojení

 • Jeden sériový port
 • Tři porty Ethernet. Mohou být vyžadovány pro specifické instalace po zvážení místních požadavků, kde je jeden port vyžadován pro komunikaci s řídicí jednotkou a druhý pro připojení k intranetu/internetu.
 • Dva porty USB
 • Správně nakonfigurovaná licence LMS nebo HW klíč HASP (fyzický zámek portu USB)
 • Port LAN s čipovou sadou Intel (například I219) (pro systémy HP-L)


Poznámka: HASP klíč nefunguje jako univerzální úložiště dat; proto HASP klíč nelze použít k ukládání (stahování) libovolných dat z počítače. Podobně HASP klíč nelze použít ke vkládání (ukládání) libovolných dat do počítače. Dále pouze aplikace společnosti Hexagon mohou z klíče HASP číst nebo do něho zapisovat; jiné aplikace tuto schopnost nemají. V důsledku to HASP klíč nelze použít k načítání dat do počítače a k vyjmutí dat z počítače.

Prohlížeč

Internet Explorer 10 nebo novější

Antivirový software

Společnost Hexagon použila k testování PC-DMIS 2021.2 antivirový nástroj Sophos. Funkci jakéhokoliv jiného antivirového nástroje je nutné ověřit. 
Řešení pro SMS využívající komunikaci RS-232

Pokud instalujete software PC-DMIS 2021.2 do nového nebo stávajícího počítače, ale máte starší model SMS využívající komunikaci pomocí RS-232, budete muset do počítače instalovat jedno z následujících řešení:

 • Externí adaptérový kabel RS-232 s konektory pro sériové a USB rozhraní a ovladač pro adaptérový kabel s konektory pro sériové a USB rozhraní
 • Interní sériovou kartu se sériovými porty
Stáhnout nejnovější verzi PC-DMIS#