DataPage+ SPC

DATAPAGE+ SPC v reálném čase pro podniková metrologická řešení

Doby, kdy bylo statistická řízení procesů (SPC) volitelnou možností, kdy se jednalo o něco, co bude možná smysluplné někdy v budoucnosti, jsou nenávratně pryč. Dnes každá společnost, která chce být konkurenceschopná, ví, že SPC je nejužitečnějším nástrojem řízení procesů, který je v současnosti k dispozici.

Zbrusu nový program DataPage+ byl kompletně přepracován. Byly použity nejlepší funkce programů DataPage a Dataview a byly zapracovány do zcela nového uživatelského prostředí, s nespeciální databází a zcela přizpůsobitelnými nástroji pro monitorování a generování sestav.

Měření dat je často prováděno na řadě míst výrobního závodu a data jsou shromažďována pomocí řady zařízení, např. SMS, systémů Laser Tracker , kloubových ramen, vizuálních systémů, teodolitů, posuvných měřidel, výškoměrů a podobně. Výsledky jsou generovány v různých formátech a často zůstávají izolované v daném zařízení.

Software DataPage+ umožňuje shromažďovat všechna data měření z libovolného programu sady EMS, např. PC-DMIS CMM, PC-DMIS Vision a PC-DMIS Portable, a dále importovat data z řady jiných formátů a automaticky vytvořit databázi Microsoft SQL Express* s výsledky. Když jsou všechna data na jednom místě, je možné shromáždit velké objemy informací z různých zařízení do centrálního úložiště.

Software DataPage+ umožňuje snadnou migraci a správu dat, provádění korelačních studií a umožňuje přizpůsobovat výstupní formáty mnoha výrobním aplikacím. Protože databáze SQL je standardní formát, je možné importovat a exportovat data z jiných programů a zdrojů s přístupem k databázi, což otevírá řadu možností přizpůsobení. 
 

DataPage+ SPC 5.0

O vás
O vaší společnosti
Software DataPage+ nabízí řadu možností zobrazení dat v reálném čase pomocí řídicího panelu „Dashboard“. Je možné nastavit vlastní intervaly dotazování pro příchozí data, což umožňuje monitorování důležitých procesů v reálném čase. Na obrazovce „Feature monitor“ je možné monitorovat jednotlivé geometrické prvky, a operátoři v dílnách tak rychle a přehledně vidí, zda procesy probíhají v nastavených mezích. Pro zobrazení a monitorování v reálném čase je možné nastavit různé typy tabulek, histogramů a grafů, a je možné využívat vlastnosti dohledávání dat pro jednotlivé datové body.

Podporované typy tabulek:

Run, Individual, Subgroup, Histogram, Cumulative Probability, ATT Test, Target, Individual, Target Group, Pareto Variable, Pareto 6 Sigma, Bar & Whisker, Multi, Multi Run, Process

Jedinečné vlastnosti aplikace DataView byly v softwaru DataPage+ dále rozšířeny. Soubor CAD** daného dílu lze importovat do programu DataPage+ a zobrazit „živě“ uvnitř programu, nebo ho zahrnout do výstupní sestavy. Vizualizace oblastí zájmu společně s daty v reálném čase znamená, že je snadnější než kdykoli dříve vizuálně přiřadit naměřená data k parametrům zpracovávaného dílu.


Sestavy protokolů

Ve výrobním prostředí může potřebovat informace o měření v reálném čase několik lidí nebo oddělení, aby mohli rychle řešit problémy při výrobě. SPC protokol je užitečný pouze tehdy, když je rychle k dispozici a je přehledný a snadno pochopitelný. Do programu Datapage+ bylo zapracováno mnoho vylepšení v oblasti vizuální prezentace statistických dat. Software poskytuje funkce generování statistických grafů, které je možné upravit prostřednictvím programu pro tvorbu šablon a vytvářet tak zcela vlastní uspořádání. Na jednu stránku je možné umístit několik typů statistických grafů.

Zvláště užitečná je možnost zobrazit soubor CAD daného dílu v sestavě s přizpůsobenými značkami označujícími speciální vlastnosti. SPC data nikdy nebyla tak vizuální! Díky rychlému přiřazení dat k určitému geom. prvku součásti je interpretace dat rychlá a snadná. Vylepšení této funkce nyní umožňují soubor CAD otočit nebo zvětšit s vodícími čarami a značkami, které se během vytváření sestavy protokolu jinak uspořádají a přizpůsobí. To je užitečné, když chcete zobrazit různé pohledy na model na různých stránkách protokolu, nebo zvětšit konkrétní oblasti velkého dílu. Různé typy formátů popisků umožňují zobrazit data podle vašich preferencí, s barevně kódovanými tolerancemi.

Jakmile uživatel vytvoří sestavu protokolu, software automaticky vezme informace z databáze, takže se eliminuje veškeré ruční zadávání dat... což je náročná činnost, která omezuje výkon každého oddělení kontroly kvality. Následné verze protokolu je možné aktualizovat pomocí nových sad dat, nebo je možné nové sady přidat ke stávající datové sadě.

Sestavy protokolů je možné uspořádat přesně dle požadavků pomocí nástrojů pro úpravy sestav protokolů. Je možné změnit uspořádání stránek, přidávat další data a poznámky, a výsledky lze exportovat v řadě formátů včetně PDF a XPS. Jednotlivé sady dat je možné exportovat ve formátu XLS nebo CSV (včetně Data, Variable, ISIR nebo tabulky aplikace Excel).

Spolupracuje s verzí PC-DMIS 3.7 a vyšší
Procesor 1 GHz nebo rychlejší, 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
1 GB RAM (32bitový) / 2 GB RAM (64bitový)
8 GB volného místa na disku (32bitový) / 12 GB (64bitový)
Optická jednotka DVD

*DataPage+ je dodáván s Microsoft SQL Express, což umožňuje pracovat s databázemi o velikosti až 4 GB.

Další požadavky pro modul DataView+


Grafický procesor DirectX 9

** Podpora souborů CAD pro Dataview: .cad, .igs, .iges a .xamlsolid

Podpora jazyků

 • Zjednodušená čínština
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Maďarština
 • Italština
 • Japonština
 • Korejština
 • Polština
 • Portugalština
 • Ruština
 • Španělština
 • Švédština
 • Tradiční čínština
 • Turečtina
PC-DMIS brochure

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.