ROBODYN

Kalibrace a testování výkonu podle normy ISO pro průmyslové roboty.

Inovativní softwarové řešení, které poskytuje kompletní kalibraci a funkci testování výkonu pro systémy průmyslových robotů.

Systém RoboDyn pro kalibraci a kontrolu robotů poskytuje kompletní ovládání robota. Umožňuje tak vytěžit maximum z přesnosti, flexibility a inteligence, jaké mohou automatizované systémy nabídnout.

Díky schopnosti vypočítat vyrovnání základny robota a posunutí středu nástroje a také přímo korigovat a kompenzovat parametry robota, je software RoboDyn dokonalý nástroj pro vylepšení absolutního polohování a výkonu robotů. Software RoboDyn je navržený tak, aby splňoval požadavky normy ISO 9283 a garantoval přesnost a spolehlivost prostřednictvím automatizovaných operací.

Software RoboDyn je jednoduchý, a snadno použitelný, a umožňuje modifikaci modelů robota přímo na místě, následovanou rychlou opětovnou kalibrací. Jelikož je vybavený rovněž kompletní schopností offline simulace, má potenciál transformovat produktivitu procesu v oblastech výroby, instalace, testování a logistiky.

Pro statické a dynamické pořizování dat musí být software RoboDyn použit společně s kvalitním laserovým měřicím systémem Leica Absolute Tracker, který zajišťuje přesnost, rychlost, velký měřicí rozsah, mobilitu a schopnost měření 6DoF.
 

RoboDyn

O vás
O vaší společnosti
SIMULACE ROBODYN 
Simulační modul Robodyn lze použít ke znázornění a analýze problémů s viditelností laserového paprsku a offline programování dráhy robota před připojením k fyzickému systému. 
 • Zpětná vazba dostupnosti dráhy (omezení kloubů, inverzní kinematika atd.).
 • Simulace PTP, pohybu po linii, oblouku a křivce.
 • Analýza pohybu robota pomocí dvojrozměrných systémů.

KALIBRACE ROBODYN
Kalibrační modul poskytuje rychlý a intuitivní proces vyrovnání robota pomocí laser tracker systému a následně proběhne kinematická konfigurace robota, aby se zvýšila absolutní přesnost polohy. 

 • Výpočet vyrovnání základny a posunu TCP.
 • Kalibrace parametrů DH s přesností dle normy nebo pozměněných konvencí.
 • Automatické vytvoření kalibračních drah.
 • Flexibilní pracovní prostor a specifické kalibrace dle fluktuace teploty.
 • Podpora lineárních os.
 • Komunikace s robotem pomocí přímého rozhraní, I/O nebo stabilního snímání pro zajištění nejvyšší úrovně flexibility a kompatibility.

ROBODYN TESTOVÁNÍ VÝKONU DLE NORMY ISO 9283
Testovací modul ISO umožňuje testování přesnosti a výkonu libovolného průmyslového robota podle normy ISO 9283. 

 • Shoda s normou ISO 9283.
 • Flexibilní definice požadovaných testů a dob trvání.
 • Automatické vytvoření kontrolní dráhy robota.
 • Flexibilní definice pracovních zón.
 • Přímé ovládání robota a systému laser tracker.
 • Produkce numerických a grafických kontrolních zpráv.
RoboDyn Brochure
ROBODYN Software Download (Access requires registration)