OSIRIS Hot / Cold

Kombinovaná řešení pro měření profilů a povrchu při výrobě oceli

Moderní systémy pro měření profilů a povrchu OSIRIS Hot a OSIRIS Cold představující kombinaci dvou kontrolních funkcí v jednom systému. Jsou určeny pro ocelářský a kovozpracující průmysl.

Řešení OSIRIS se používají jako součást linek v ocelárnách a válcovnách a dokáží měřit profily ve stanici vysokou rychlostí při teplotách až do 1 100°C. Pomocí moderní laserové technologie osvětlení sekce a vysoké vzorkovací rychlosti poskytují kompletní 3D rekonstrukci profilu či nosníku. V jediné operaci se kontroluje rozměrová přesnost tvaru profilu a vady povrchu. Výsledky měření lze zobrazit online a analyzovat v reálném čase na dálkově ovládaném terminálu. Uživatelé tak mohou dříve realizovat korektivní měření, čímž se výrazně zvyšuje rychlost výroby.

OSIRIS Hot a OSIRIS Cold se používají v ocelářském průmyslu k detekci vad na površích válcovaných za tepla. Rovněž kontrolují rozměrovou přesnost, snižují tak procento odmítnutých hotových výrobků. Slouží výrobcům ocelových profilů pro různá odvětví včetně vysokorychlostních vlaků, automobilového průmyslu, loďařství, těžkého strojírenství a stavebního průmyslu.

Profile & Surface Inspection: Steel Industry Brochure