CALIPRI C12 / C12 Cobot

Plně automatizovaná řešení pro kontrolu mezer a spár na výrobní lince v automobilovém průmyslu

Systémy CALIPRI C12 / C12 Cobot nabízejí plně automatizované měření mezer a spár. Podporují 100% kontrolu kompletace karosérií s namontovanými uzávěry a nárazníky buď v karosárně, nebo na finální montážní lince.

Bezkontaktní systémy CALIPRI C12 a CALIPRI C12 Cobot jsou kompatibilní s řadou průmyslových robotů.

Systémy CALIPRI C12 se integrují jak do průmyslových robotů, tak do PLC linek. Kontrolní buňka se tak plně přizpůsobí různým modelům na lince. Systémy CALIPRI C12 se obvykle používají na lince karoserií nebo stanicích opravy, zatímco model CALIPRI C12 Cobot se obvykle instaluje na finálních montážních linkách. CALIPRI C12 Cobot má menší užitnou plochu a poskytuje nové možnosti těsné spolupráce pracovníků montážní linky. U obou systémů se výsledky automaticky zobrazují v reálném čase a mohou ve stanicích opravy řídit opravy a nastavení. Poskytují rovněž kompenzační data pro operace robotické montáže.

Plně automatizované měřicí systémy CALIPRI se používají v několika fázích automobilové výroby včetně kontroly mezer a spár na montážní lince při výrobě karoserií a kontroly mezer a spár po lakování nebo při závěrečné montáži. Podporováno je rovněž cyklické měření nebo měření na jedoucí výrobní lince.

Dosažení vynikajícího spasování a dokončení u modernizovaného Audi TT

NEXTSENSE CALIPRI C12 COBOT na montážní lince provádějící kontrolu spasování a dokončení

Gap & Profile Measurement: Automotive Industry Brochure