GridLOK pro Absolute Arm

Vysoce přesný systém rozšíření měřicího rozsahu pro ramena Absolute Arm

GridLOK pro Absolute Arm je rozšířující měřicí řešení, které umožňuje využít přesnost a pohodlí měřicích ramen Absolute Arm na větší díly a systémy, které by jinak tato ramena neobsáhla.

Unikátní řešení GridLOK, určené pro jednotlivá ramena nebo i pro více ramen, poskytuje zvýšenou přesnost a produktivitu měření ve výrazně zvětšené oblasti měření. GridLOK, řešení jednoduše použitelné a přesnější než základní sada pro měření s přískokem, nově definuje možnosti technologie přenosných měřicích ramen.

 

GridLOK – rozšiřuje dosah ramen Absolute Arm

O vás
O vaší společnosti
Zvětšení měřené oblasti
Zachovává přesnost ramena Absolute Arm accuracy when measuring multiple or larger parts across a defined grid area (from 4 m x 6 m up to 60 m x 60 m).

Zvýšení přesnosti
Eliminuje chyby nahromaděné při měření prováděných s přemisťováním, zachovává jednotnou přesnost v celém rozšířeném měřicím objemu (přesnost 50 mikronů plus přesnost ramena při použití pro obvyklý systém 4 m x 6 m).

Zvýšení efektivity
Při přemisťování není vyžadováno žádné přerušení programu ani zásah uživatele, dokonce ani během měřicí sekvence, což výrazně minimalizuje nároky na školení.

Zvýšení flexibility
Překonává omezení pevné délky ramena – umožňuje měřit a vyrovnávat díly, které jsou normálně mimo dosah ramena Absolute Arm.
Accessories for Portable Measuring Arm Catalogue

Absolute Arm 7osé

Vlajková loď řady Absolute Arm poskytuje měření dotykem a skenování v unikátním ergonomickém balíčku.

Laserový skener RS6

Laserový skener RS6 je špičkový 3D senzor, díky němuž je 7osé rameno Absolute Arm kompletní.

Absolute Arm 6osé

Náš specialista na dotykové měření se používá snadněji než jakékoli jiné měřicí rameno.