m&h Systémy ustavování nástrojů

Pro zajištění konstantní výrobní kvality je nutné používat nezávadné nástroje. Jedním z předpokladů jsou přesná data nástroje. Dotykové sondy od m&h detekují délku a poloměr nástrojů přímo ve stroji. Data se automaticky přenesou do tabulky nástrojů v řídicí jednotce. Pravidelná kontrola zlomení a opotřebení nástroje zvyšuje spolehlivost výroby. Spolehlivým a časově úsporným řešením jsou dotykové sondy od m&h.

mh-Tool-Setter-TS3520

m&h Systém ustavování nástrojů TS35.20

Systém ustavování nástrojů TS35.20 je navržen pro použití ve frézkách a obráběcích centrech a slouží ke zjišťování geometrie nástrojů. Přesné měřicí ústrojí spolehlivě měří délku nástroje, poloměry nástrojů, jednotlivé břity a detekuje zlomení nástroje.Měření může přitom probíhat jak staticky tak dynamicky.

TS3530M

m&H Systém ustavování nástrojů TS35.30

m&h Systém ustavování nástrojů TS35.30 je určen k použití ve frézovacích a obráběcích centrech. Je vhodný pro měření délky nástroje a detekci poškození nástroje u stacionárních nástrojů. Lineární vedení s obzvláště nízkým třením umožňuje bezpečné měření i jemných a velmi malých nástrojů. Upevnění ke stolu stroje také umožňuje pohodlné vyrovnání.

IRT3570M

m&h Infračervený systém ustavování nástrojů IRT35.70

Infračervený systém ustavování nástrojů IRT35.70 s variabilními polohami pro frézky a obráběcí centra. Díky magnetickému uchycení lze systém umístit na nejrůznější místa přímo na stole stroje.

m&h Rádiová dotyková sonda RWT35.50

Systém ustavování nástrojů RWT35.50 s rádiovým přenosem a variabilními polohami pro vertikální soustruhy, velké frézky a obráběcí centra. Díky magnetické přídržné síle lze systém manuálně a bez použití nářadí umístit na nejrůznější místa v pracovním prostoru stroje.

Rádiový seřizovač nástrojů obráběcím stroji

Rádiový seřizovač nástrojů m&h TS-R-400

Rádiový měřicí systém m&h TS-R-400 slouží k efektivnímu určování geometrie nástrojů, jako jsou  délka a poloměr nástroje na obráběcím stroji.