m&h Teplotní sonda RWTP20.44

m&h RWTP20.44- Automaticky eviduje teplotu obrobku před a během obrábění (patentováno)

Teplotní sonda RWTP20.44 se používá u velkých obráběcích center a u 5-ti osých strojů. Automaticky eviduje teplotu obrobku před a během obrábění (patentováno). To umožňuje řízení výrobních procesů a úpravu parametrů obrábění během výroby. Parametry závislé na teplotě mohou být včetně tolerance s jistotou stanoveny ještě před tím, než přejde obrobek do další fáze obrábění. Tím je zajištěna stálá vysoká výrobní kvalita.

Možnosti použití:
 • Záznam teplot obrobku
 • Měření parametrů závislých na teplotě

Výhody:

 • Osvědčená a spolehlivá technologie SCS
 • Bezpečná a spolehlivá mechanická aktivace
 • Jedinečná rádiová teplotní sonda na trhu!
O vás
O vaší společnosti

TECHNOLOGIE SCS

Vlastnosti:

 • Nejvyšší jistota fungování díky protokolu o přenosu
 • Permanentní kontrola rušivých signálů rádiových kanálů
 • Automatické zablokování kanálů pomocí Self Channel Select (SCS)
 • 64 rádiových kanálů v celosvětově spolehlivém, chráněném frekvenčním rozsahu
 • Frekvenční pásmo 433 MHz - mezinárodně povolené a obzvláště dobře propustné

Výhody:

 • Nedochází k zastavení stroje v důsledku rušivých signálů
 • Obzvláště dobře propustné
 • Automatické zablokování kanálů díky technologii SCS

MECHANICKÉ SYSTÉMY AKTIVACE

Vlastnosti:

 • Aktivace sondy tahem utahovacího čepu (patentováno)
 • Pro obráběcí stroje s vnitřním přívodem chladicí kapaliny (aktivace plovákového spínače; patentováno)
 • Pro obráběcí stroje s možností zapnutí ofukovacího vzduchu vřetena >3,5 bar (patentováno)
 • Automatická aktivace ve vřetenu díky mechanice v upínači nástrojů HSK

Výhody:

 • Nedochází k zastavení stroje kvůli chybné aktivaci
 • Nejspolehlivější aktivační systémy
 • Příkazy M nejsou potřebné

Rychlé a spolehlivé měření teploty

 • Měření teploty probíhá dotekem
 • Rádiový přenos údajů o teplotě obrobku do řídicího systému
 • Celosvětově spolehlivý, chráněný frekvenční rozsah
 • 64 nastavitelných kanálů
 • Bezpečný přenos signálu díky protokolu o přenosu
 • Rádiový přijímač přenáší jak teplotní, tak také měřicí signály

Aktivace sondy

 • Spolehlivé aktivační mechanismy zajišťují bezproblémový proces měření
 • Sonda se aktivuje ve vřetenu a deaktivuje v zásobníku nástrojů
 • Způsob zapnutí AZ – aktivace sondy pomocí utahovacího čepu (patentováno)
 • Způsob zapnutí HSK – automatická aktivace ve vřetenu díky mechanice v upínači nástrojů HSK
 • Způsob zapnutí WS – aktivace pomocí vnitřního přívodu chladicí kapaliny nebo vzduchu vypouštěného z vřetena (patentováno)

Správná manipulace

 • Snadné nastavení kanálů stisknutím tlačítka
 • Digitální zobrazení kanálů
 • Rychlá výměna baterií bez nářadí
 • Snadná výměna teplotního čidla

Robustní a chráněná

 • Pouzdro z nerezové oceli
 • Sonda je kompletně vodotěsná podle stupně ochrany IP68
 Doporučená rychlost snímání  500 mm/min
 Směr snímání  -Z
 Max. vychýlení  Z = -7,5 mm
 Snímací síla s dotekem 50 mm  13 N
 Elektrické napájení  1 x 9 V lithiová bloková baterie
 Materiál  nerezavějící ocel
 Krytí  IP68: EN60529, se zasunutým senzorem
 Hmotnost bez kužele  cca. 1300 g 
 Rozsah teplot  5 °C - 50 °C
 Vysílací kmitočtové pásmo  433,075 - 434,650 MHz
 Počet kanálů  64
 Přesnost teploty při použití kalibrační tabulky teplotního senzoru:
 vstup stroje analogový - digitální
 vstup stroje analogový - analogový
 ±0,5 °C
 ±1,0 °C
m&h Product Overview Brochure
m&h Radio-wave Probing Systems
m&h Styli and Accessories Brochure

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.