m&h Rádiové dotekové sondy

m&h Dotykové spínací sondy s rádiovým přenosem. Při kontaktu s obrobkem se dotek vychýlí a spínací signál se pomocí radiových vln přenese do příjmače. Přijímač rádiové vlny převádí na elektrický signál odesílaný do řídicí jednotky.

m&h Rádiová doteková sonda RWP20.50

m&h Rádiová doteková sonda RWP20.50 jsou dostupné ve 2 různých frekvenčních pásmech. Jako technologický průkopník společnost m&h svého času uvedla na trhu první bezpečně fungující dotykovou sondu s rádiovým přenosem měřicích signálů.

m&h Teplotní sonda RWP20.50-TP

m&h Teplotní sonda RWP20.50-TP teplotní sonda, ideální pro použití ve velkých obráběcích centrech a pětiosých strojích, umožňuje vysoce spolehlivé měření teploty dílu před obráběním i během něho, aby byla zajištěna kvalita výroby.

RWP2050GHPP800x428

Doteková sonda s rádiovým přenosem RWP20.50-G-HPP

RWP20.50-G-HPP je nejpřesnější dotekovou sondou od společnosi Hexagon pro měření na stroji. Využívá laserovou triangulaci k dosažení extrémně vysoké opakovatelnosti, nízké počáteční odchylky a nízké chybovosti 3D tvaru.

RWP2050GUTP800x428

Ultrazvuková měřicí sonda RWP20.50-G-UTP

Ultrazvuková doteková sonda RWP20.50-G-UTP usnadňuje automatické měření tloušťky stěn větších dílů přímo v obráběcím stroji, což přináší výrazně rychlejší kontrolu a kvalitnější sběr dat.

m&h Rádiová dotyková sonda RWT35.50

Systém ustavování nástrojů RWT35.50 s rádiovým přenosem a variabilními polohami pro vertikální soustruhy, velké frézky a obráběcí centra.

Rádiová sonda uvnitř obráběcího stroje

Rádiová sonda m&h TP-R-400

Rádiová sonda m&h TP-R-400 se díky své modulární konstrukci vyznačuje naprostou všestranností.

m&h RC-R-100-CORE Radio Receiver

The m&h RC-R-100-CORE radio receiver communicates with radio-wave touch probes and tool setters in the 2.4 GHz range and can be easily mounted in the machine room.

Kruhový rádiový přijímač s řadou sond obráběcího stroje napravo od přijímače.

Rádiový přijímač m&h RC-R-100

Rádiový přijímač m&h RC-R-100 komunikuje s rádiovými dotekovými sondami v pásmu 2,4 GHz a lze jej snadno namontovat do prostoru stroje.