m&h 3D Form Inspect Software

Software 3D Form Inspect společnosti m&h - originální řešení s vedoucí pozicí na trhu již od roku 2002 !

3DFormInspect-M

Osvědčené Řešení pro váš úspěch – 3D Form Inspect. Měření a kontrola kvality na obráběcím stroji mají v pokročilém výrobním procesu stále větší význam. Pomocí softwaru 3D Form Inspect od m&h lze jednoduše a rychle změřit geometrie a tvary na všech stranách a všemi osami přímo na obráběcím stroji a o provedeném měření vytvořit protokol. To šetří čas, zaručuje jistotu a zvyšuje kvalitu.

Nové ve verzi 2.8 

 • Optimální zobrazení a rozdělení měření složitých a velkých výkovků, odlitků, obrobků při zpracování pomocí Best Fit  
 • Rozšířené, rychlé použití BEST FITU na základě objektů 
 • Rozšířená analýza / vyhodnocení / odchylek tvarů a úchylek polohy
 • Rozsáhlejší a komplexnější měrové protokoly / reporting /, jako např. 3D PDF
 • Podmínkou pro m&h 3DFI JobMaster /opce automatizace/ je nova verze 2.8

Jednoduché měření a protokolování NAPřÍMO ZA STEJNÉHo UPNUTÍ 
Se softwarem m&h 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle měřit pravidelné geometrie a formy na všech stranách se všemi osami přímo na obráběcím stroji a protokolovat přímo na obráběcím stroji. To nabízí velkou výhodu zejména v nástrojářství a konstrukci forem, jakož i v leteckém průmyslu. Software m&h 3D Form Inspect zajišťuje bezpečnost již během výroby a zvyšuje kvalitu.

 • Intuitivní ovládání a příprava komplexních měřicích úloh bez nutnosti předchozích znalostí programování
 • Spolehlivé výsledky měření díky RTC – Real Time Calibration 
 • Snadná a bezpečná kontrola volných ploch a pravidelných geometrií na 3- a 5-osých strojích
 • Jednoduché dodatečné opracování kritických ploch pomocí vyrovnání Best-Fit na hotových obrobcích
 • Možnost automatizace pomocí m&h 3DFI JobMaster.

Snadné použití

 • Intuitivní uživatelské prostředí pro nejsnadnější manipulaci
 • Měřicí funkce s orientací na praktické zkušenosti, navržené pro uživatele obráběcího stroje
 • Automatický přenos měřicího programu a výsledků měření Start of Brightcove Player

Univerzální použití

 • Velké množství importních filtrů pro povrchová data systému CAD
 • K dispozici pro téměř všechny řídicí systémy CNC

Úspora nákladů – zvýšení konkurenceschopnosti

 • Optimální definování nulového bodu obrobku podle obrysu obrobku
 • Vyhodnocení výsledku ihned po obrábění
 • Bez nutnosti přenosu do měřicího stroje
 • Možnost okamžitých dokončovacích prací bez dalšího vybavení stroje
 • Žádné prostoje stroje z důvodu chybějících informací/výsledků měření
 • Dokumentace o měření kvality a zápis do protokolu v automatizované výrobě
 

3D Form Inspect

O vás
O vaší společnosti

Standardní funkce

 • Kontrola volných ploch 
 • Kontrola standartních geometrií, jako jsou kužely, otvory, válce atd.
 • Stanovení úhlové polohy u volných ploch a standartních geometrií
 • Vyhodnocení tolerancí tvaru a polohy
 • Podpora křížových sond

Patentovaná kalibrace v reálném čase za reálných podmínek

 • Eliminace chyb měření, vyskytujících se na rozhraní vřetene (SK/BT). 
 • Automatická detekce a kompenzace kinematických změn během měření
 • Teplotní změny v pracovním prostoru obrábění jsou zjištěny a zohledněny ve výsledku měření.
 • Odstranění vlivu vlečné odchylky z měřících procedur
 • Eliminace prostorové odchylky-rozdílu při sepnutí / rozběhu sondy prostřednictvím vektorové kalibrace.

Plná podpora 4. a 5. osy (možnost)  

 • Měření na všech stranách obrobku v pracovní poloze, na zarážkách nebo na šikmých 
  geometrických útvarech
 • Podchycení kinematických chyb 4. a 5. osy skrze patentovanou kalibrační stratgii „Nejvyšší přesnost“
 • Zjištěné kinematické odchylky budou kompenzovány během měření

Funkce Best Fit (možnost)  

 • Optimalizace poziční a polohové odchylky otáčením a posunováním obrobku
 • Použitelné pro rychlé umístění polotovaru do nejlepší polohy pro obrábění
 • Rychlé opětovné upnutí forem při opravách
 • Určení polohy a stanovení nulového bodu po měření

m&h 3DFI JOBMASTER PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU

 • Automatické měření a protokolování
 • Ideální pro stroje s paletovým systémem nebo automatickým nakládáním
 • Automatické operace Best-Fit i u rozdílných součástek
m&h 3D Form Inspect Přehled Produktů
Uživatelský manuál
Color Metal GmbH - Heitersheim
Ballerstedt GmbH, Reinbek, Germany
Case Study HAVLAT Präzisionstechnik - Zittau
Case Study Modell- und Formenbau Schmidgall
Case Study Bomacon B. V. - Netherlands
Case Study LARO NC - Illmensee
Case Study Cosmac - Santa Giustina (BL)
Case Study Wiener Linien
FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH - Germany
Case Study Doerr - Sankt Augustin
Case Study Walther Wolf - Wendelstein
Case Study Hofmann Werkzeugbau - Lichtenfels
Case Study Hofmann & Engel - Moritzburg
Case Study Geberit - Jona
Case Study Vorwerk Kunststofftechnik - Wuppertal
Case Study Deharde - Varel
Case Study ZSM Zertz + Scheid - Gummersbach
Case Study 5AXperformance - Kirchheim
Case Study Volkswagen - Braunschweig
Case Study RUAG Aerospace - Emmen
Case Study REUM - Hardheim
Case Study ACTech - Freiberg

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.

m&h 3DFI Jobmaster – přídavný modul

Flexibilita při nízkých výrobních nákladech v nejvyšší kvalitě jsou „magickým...