m&h 3D Form Inspect Software

Software 3D Form Inspect společnosti m&h - originální řešení s vedoucí pozicí na trhu již od roku 2002 !

3DFormInspect-M
Osvědčené Řešení pro váš úspěch ! Měření a kontrola kvality na obráběcím stroji mají v pokročilém výrobním procesu stále větší význam. To šetří čas, zaručuje jistotu a zvyšuje kvalitu.

Pomocí softwaru 3D Form Inspect od m&h lze jednoduše a rychle změřit geometrie a tvary na všech stranách a všemi osami přímo na obráběcím stroji a o provedeném měření vytvořit protokol. To šetří čas, zaručuje jistotu a zvyšuje kvalitu.

Software 3D Form Inspect - Snadněji to nejde !
 
 • zadání měřících bodů
 • kontrola kolize nástroje přes obrazovku
 • vyhotovení měřícího programu s automatickým přenosem do CNC říd. systému
 • měření na stroji
 • vyhodnocení výsledků měření

Snadné použití

 • Intuitivní uživatelské prostředí pro nejsnadnější manipulaci
 • Měřicí funkce s orientací na praktické zkušenosti, navržené pro uživatele obráběcího stroje
 • Automatický přenos měřicího programu a výsledků měření Start of Brightcove Player

Univerzální použití

 • Velké množství importních filtrů pro povrchová data systému CAD
 • K dispozici pro téměř všechny řídicí systémy CNC

Úspora nákladů – zvýšení konkurenceschopnosti

 • Optimální definování nulového bodu obrobku podle obrysu obrobku
 • Vyhodnocení výsledku ihned po obrábění
 • Bez nutnosti přenosu do měřicího stroje
 • Možnost okamžitých dokončovacích prací bez dalšího vybavení stroje
 • Žádné prostoje stroje z důvodu chybějících informací/výsledků měření
 • Dokumentace o měření kvality a zápis do protokolu v automatizované výrobě

 

 

O vás
O vaší společnosti

Nejvyšší přesnost

 • Sondy od společnosti m&h ve spojení s patentovanou kalibrací zaručují nejvyšší přesnost
 • Jednorázový zápis mračna bodů do kalibrační měrky
 • Vektorová kalibrace pro nejvyšší požadavky
 • Kalibrace obrobku se splněním vysokých požadavků na rychlost a přesnost

Obsáhlé měřicí protokoly

 • Grafické znázornění výsledků měření na obrazovce
 • Volně konfigurovatelné zobrazení výsledků
 • Měřicí protokoly ve formátu Excel, Word nebo HTML
 • Rozhraní pro připojení jiných vyhodnocovacích programů

Podpora 4. a 5. osy

 • Měření na všech stranách obrobku v pracovní poloze, na zarážkách nebo na šikmých geometrických útvarech

Korekce kinematických chyb kruhových a výkyvných os

 • Maximální přesnost díky patentované kompenzaci chyb při vychýlení
 • Stanovení kinematických chyb 4. a 5. osy pomocí kalibrační měrky nebo obrobku
 • Zjištěné odchylky budou zohledněny při měření

Další funkce

 • Podpora křížových sond
 • Použití a správa více sond při jednom procesu měření
 • Správa skupin měřených bodů v různých polích obrazovky
 • Konfigurátor sondy pro všechna měření
 • Univerzální rozhraní pro systémy řízení práce

Funkce Best Fit

 • Optimalizace poziční a polohové odchylky otáčením a posunováním obrobku
 • Použitelné pro rychlé umístění polotovaru do nejlepší polohy pro obrábění
 • Rychlé opětovné upnutí forem při opravách
 • Určení polohy a stanovení nulového bodu po měření
m&h Product Overview Brochure
m&h 3D Form Inspect Software
Color Metal GmbH - Heitersheim
Ballerstedt GmbH, Reinbek, Germany
Case Study HAVLAT Präzisionstechnik - Zittau
Case Study Modell- und Formenbau Schmidgall
Case Study Bomacon B. V. - Netherlands
Case Study LARO NC - Illmensee
Case Study Cosmac - Santa Giustina (BL)
Case Study Wiener Linien
FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH - Germany
Case Study Doerr - Sankt Augustin
Case Study Walther Wolf - Wendelstein
Case Study Hofmann Werkzeugbau - Lichtenfels
Case Study Hofmann & Engel - Moritzburg
Case Study Geberit - Jona
Case Study Vorwerk Kunststofftechnik - Wuppertal
Case Study Deharde - Varel
Case Study ZSM Zertz + Scheid - Gummersbach
Case Study 5AXperformance - Kirchheim
Case Study Volkswagen - Braunschweig
Case Study RUAG Aerospace - Emmen
Case Study REUM - Hardheim
Case Study ACTech - Freiberg

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.