Laserové skenování v obráběcím stroji

LS-C-5.8 je laserový skener určený pro obráběcí stroje, který rychle a s vysokou přesností sbírá data z povrchu obráběného dílu. Je stále upnutý, což přináší novou úroveň rychlosti, přesnosti a flexibility při kontrole na obráběcích strojích a zároveň minimalizuje potřebu externích měřicích zařízení a také čas potřebný pro manipulaci.

Bezdrátový laserový skener v obráběcím stroji. V popředí je obrazovka zobrazující díl, který byl naskenován pomocí metrologického softwaru.

m&h LS-R-4.8 Rádiový laserový skener pro obráběcí stroje

m&h LS-R-4.8 je rádiový laserový skener pro obráběcí stroje. Data jsou bezdrátově přenášena do řídicího a měřicího softwaru stroje.

LSC58800x428

Laserový snímač pro obráběcí stroje LS-C-5.8

Laserový skener LS-C-5.8 pro použití na obráběcím stroji využívá technologii vyvinutou pro souřadnicové měřicí stroje a přenosná měřicí ramena k zachycení kompletních dat z povrchu.