m&h Laserový systém ustavování nástrojů LTS35.65

m&h LTS35.65 – standardní laserový systém ustavování nástrojů

Standardní laserový systém ustavování nástrojů pro bezkontaktní měření nástrojů, pro spolehlivý a rychlý seřizovací režim stroje, kontrolu opotřebení nástroje nebo zlomení nástroje. Laserový systém ustavování nástrojů Standard je úsporný systém měření nástrojů od Ø 0,030 mm a detekce zlomení nástroje s nespornými výhodami oproti běžným dosavadním standardním přístrojům. Oproti běžným systémům je elektrické připojení výrazně jednodušší. Připojení vzduchové clony pneumatického systému je většinou zcela dostačující. V řídicím systému jsou zapotřebí pouze dvě volné funkce M, což usnadňuje elektrickou instalaci a udržuje nízké náklady a výdaje týkající se stroje.

Možnosti použití:

 • Měření délky a poloměru nástrojů Detekce zlomení nástroje

Vlastnosti:

 • Technologie TCS (True Cutting Scan) pro nejvyšší přesnost
 • Čištění nástroje Lavalovou nadzvukovou tryskou
 • Optimální ochrana optiky díky pneumatické klapce
O vás
O vaší společnosti
STANDARDNÍ LASEROVÁ OPTIKA
 • Ohnisko 50 μm
 • Nejmenší průměr nástroje 30 µm
 • Rychlá kontrola zlomení nástroje za téměř všech podmínek
TCS – TRUE CUTTING SCAN PRO NEJVYŠŠÍ PŘESNOST

Vlastnosti:
 • Skenuje skutečný nejdelší průměr kružnice břitů
 • Hledá nejdelší průměr kružnice břitů
 • Používá ho pro přesně měření délky
 • Přesné měření délky nástroje
Výhody:
 • Definuje skutečnou délku nástroje
 • Vysoce přesné měření délky
 • Funkce High-End – pouze u společnosti m&h
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJE LAVALOVOU TRYSKOU
 • Lavalova tryska s nadzvukovou kompresí
 • Čištění nástroje v poloze měření
 • Čištění pomocí jmenovitých otáček pro optimální výsledky čištění
 • Minimální vzdálenost pro potřeby čištění
 • Uzavírací víko zabraňuje vniknutí cizích těles a kapaliny
PNEUMATICKÁ KLAPKA
 • Zcela uzavíratelná klapka
 • Cištění díky odvodu vzduchu bez další spotřeby stlačeného vzduchu
 • Vzduchová clona zabraňuje během měření znečištění optiky
 • Spolehlivé uzavření po skončení procesu měření

Přesnost a spolehlivost procesů

 • Přesná měření nástrojových břitů při jmenovitých otáčkách
 • Speciální nadzvuková čistící tryska zabraňuje chybám při měření způsobených zachycenými 
  částečkami materiálu
 • Nechtěné spuštění kapkami chladiva je se softwarového hlediska vyloučené
 • Žádné poruchy vlivem cizího zdroje světla

Robustní konstrukce

 • Laserová optika je chráněna klapkou
 • Vzduchová clona zabraňuje vniknutí nečistot
 • Systém měření utěsněn podle stupně krytí IP68

Správná manipulace

 • Nejsnazší montáž a uvedení do provozu bez speciální pneumatické jednotky
 • Snadná orientace a mechanická definice ohniska
 • Jednoduchá a spolehlivá kalibrace a instalace laserové jednotky

Způsob použití a měřicí programy

 • Měření účinné délky a průměru jmenovitými otáčkami
 • Kompenzace délky při dynamické změně polohy nástroje
  Korekce délky nástroje při teplotních změnách a tepelných výkyvech ve vřetenu 
  nebo na osách stroje
 • Kompenzace průměru při dynamické změně oběžné kružnice nástroje
 • Detekce opotřebení nástroje a kompenzace poloměru
 • Kontrola radiálního házení, chyb při výměně nástroje a upnutí nástroje
 • Kontrola zlomení nástroje
 • Kontrola zlomení jednotlivých břitů
 Přesnost opakování  0,1 μm (2 σ)*
 Elektrické napájení LTS35.65  24 VDC / max. 500 mA
 Laser  středově zaostřený / 650 nm / 1 mW
 Ochranná třída laseru   2 (IEC825)
 Rozsah teplot  provoz:       10 °C – 50 °C / 
 skladování:   5 °C – 70 °C
 Materiál  hliník, tvrdý povlak
 Krytí  IP68: EN60529 
 (v zas. stavu se vzduch. bariérou)
 Životnost  >1 milion cyklů  ZAP/VYP, testováno

* V závislosti na aplikaci a montáži.
m&h Laserové Systémy Ustavování Nástrojů Přehled Produktů
Návod k obsluze
Color Metal GmbH - Heitersheim
Case Study Modell- und Formenbau Schmidgall
Case Study 5AXperformance - Kirchheim

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.