O měření v obráběcích strojích

Podívejte se, jak použití sond, seřízení nástrojů a software v obráběcích strojích zvyšuje efektivitu a produktivitu ve výrobě.

Měření v obráběcích strojích

Měření v obráběcím stroji, ať za účelem kontroly obrobků, záznamu jeho teploty či kontroly nástroje, je v procesu obrábění cenným zdrojem informací. Za pomocí takto získaných dat je možné vyrovnat díly před i během obrábění, zajistit potřebnou kvalitu výroby produktů a výsledky měření je možné využít k flexibilnímu zlepšení výrobního procesu pomocí automatizované zpětné vazby.

Měření v obráběcích strojích zvyšuje kvalitu výroby a poskytuje cennou podporu v rámci celého výrobního procesu. Společně se softwarovými řešeními zvyšuje měření v obráběcích strojích produktivitu výroby, snižuje výrobní náklady a umožnuje její vysokou flexibilitu. Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí celou řadu produktů, služeb a sdílení znalostí z oboru měření v obráběcích strojích pro maximalizaci produktivity výroby.