ETALON X-AX LASERBAR

Výrazně snižuje složitost kalibrace obráběcích strojů a volumetrické kompenzace chyb.

Etalon-X-AX_Laserbar
ETALON X-AX LASERBAR eliminuje potřebu více zařízení při kalibraci malých a středních 3- až 5osých obráběcích strojů. Místo toho představuje jediný poloautomatický systém, který rychle poskytuje výsledky pouhým stisknutím tlačítka. Jedná se o kompaktní, lehké a nákladově efektivní řešení, které využívá patentované měřicí technologie k určení volumetrických odchylek stroje.

Určení hodnot odchylek pro lineární a rotační osy

S běžným měřicím zařízením může zachycení celkové geometrické odchylky 5osého stroje trvat i několik dní. Naproti tomu X-AX LASERBAR dokáže plně zachytit všechny geometrické odchylky 5osého stroje za pouhých několik hodin.

X-AX LASERBAR při určování geometrických vlastností obráběcího stroje spoléhá na interferometrická měření. Laser je veden v uzavřené vícestupňové teleskopické trubici. Každý konec trubice je osazen přesnou kuličkou spočívající na magnetickém hnízdu. To umožňuje kalibraci menších a středně velkých obráběcích strojů se 3, 4, 5 nebo více osami.

Rychlá softwarová analýza a reportování

V kombinaci se sofistikovaným softwarem TRAC-CAL měřicí systém analyzuje celý pracovní dosah obráběcího stroje. Poskytuje prostorovou přesnost v řádu 1 mikrometru a diagnostikuje odchylky polohy, odchylky přímosti v obou směrech, odchylky rotace (klopení, natáčení, naklápění) a vzájemnou kolmost os. Rovněž se plně zaznamenává odchylka úhlového polohování, axiální a radiální pohyby a kolísání rotačních os a také orientace os v souřadnicovém systému stroje. Systém také po pouhém stisknutí tlačítka vygeneruje protokol o měření pro účely dokumentace.

Pro zvýšení přesnosti obráběcího stroje lze pro řídicí systém automaticky generovat korekční data. Tím se minimalizují geometrické chyby a výsledkem je stabilní výrobní proces, který neprodukuje téměř žádné zmetky nebo díly, které by bylo třeba přepracovat.
 

X-AX LASERBAR

O vás
O vaší společnosti
Rychlé a nezávislé monitorování strojů
Pomocí pouhých několika kroků lze monitorovat, ověřovat a dokumentovat různé stroje. Ve srovnání s jinými řešeními X-AX LASERBAR zachycuje více geometrických dat za kratší dobu a s menším úsilím. 

Zjištění geometrie os ovlivňující kvalitu 
Pro lineární osy: přímost v obou směrech, klopení, natáčení, naklápění, polohování (6 DoF) + pravoúhlost, až do 1,5m délky os.
Pro rotační osy: axiální a radiální házení, kolísavé a úhlové polohování (6 DoF) + orientace.

Volitelná volumetrická kompenzace pro maximální zvýšení přesnosti
Pokud je geometrie stroje mimo toleranci, lze data kompenzace v jednom kroku exportovat a importovat do příslušného řízení stroje, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň přesnosti.

Ověření stroje podle norem

Ověřovací měření jsou v souladu s normami ISO 230-2, -6 nebo VDI 3441, volitelně s normou ISO 230-4 (test systémem ballbar).

Lehké a flexibilní zařízení pro univerzální použití
Díky svému modernímu průmyslovému designu lze X-AX LASERBAR velmi snadno upevnit na různé velikosti a typy strojů. Díky tomu je systém X-AX LASERBAR vhodný pro použití na různých místech a snižuje potřebu více akvizic.
   
Nejistota  U (95 %) = 1,0 um
Rozsah měření  270–1 050 mm / 210–745 mm
Horizontální úhlový rozsah  žádný pevný limit
Vertikální úhlový rozsah  -45° až +75°
Hmotnost  0,4 kg (bez pouzdra na snímače)
Brožura Etalon X-AX Laserbar