Průmyslový teodolit Leica TMS6100A

Leica TM6100A - Vždy překračuje standardy

Lecia-TM6100A-M
Průmyslové teodolity společnosti Leica Geosystems jsou známy na celém světě jako velice spolehlivé a jako “ty s nejvyšší přesností”. Přesnost měření úhlu dosahuje 0.5 šedesátinné vteřiny. Teodolity s automatickým kolimátorem svou neporovnatelnou přesností a vynikající optikou již nastavily vysokou laťku. Nyní společnost Leica Geosystems posunula standard ještě výše, když do svého nejnovějšího teodolitu zapracovala nové prvky a výhody.

Navrženo pomocí nejnovějších technologií
Společnost Leica Geosystems přepracovala konstrukci technologie přímého pohonu u modelu Leica TM6100A a využila k tomu stejnou Piezo technologii, která je využita v modelu Leica TDRA6000 a v modelu Leica Absolute Tracker AT403. Tyto nové přímé pohony nabízí stabilitu ručních pohonů, flexibilitu plně automatizovaných motorizovaných pohonů a stále dovolují velmi jemné korekce polohy. Ustanovky pro jemné nastavení u modelu Leica TM6100A byly strategicky přemístěny tak, aby usnadňovaly měření v obtížných situacích a protože se nová technologie obejde bez převodů, nevyžadují přímé pohony žádnou údržbu a jsou velmi tiché.

Nejen že model Leica TM6100A obsahuje nový koncept konstrukce akumulátorů, ale - protože má technologie přímých pohonů Piezo nízkou spotřebu energie - akumulátory i déle vydrží. Uživatelé mohou pracovat déle než jeden den bez nutnosti výměny nebo nabíjení akumulátoru.

Navrženo pro snadnou obsluhu

Společnost Leica Geosystems přidala na obrazovku a do rozhraní modelu Leica TM6100A nové prvky. Nová barevná dotyková obrazovka je jasně viditelná za všech okolností, a dovoluje obsluze používat teodolit kdekoliv. Nové intuitivní uživatelské rozhraní vyžaduje před prováděním základních měření a kalibrací snímačů od uživatelů minimální školení. Rozhraní poskytuje funkční klávesy, které lze nastavit pro konkrétní úlohy, šest z 12 funkčních kláves má již předem nastaveny nejčastěji používané úlohy. Společnost Leica Geosystems tak pomocí zcela nového modelu Leica TM6100A pokračuje v posunu průmyslových měření na novou úroveň.
O vás
O vaší společnosti

Sada pro kontroly Prostorového analyzátoru do společnosti New River Kinematics poskytuje dokonalé řešení pro různé systémy teodolitů společnosti Leica Geosystems. Výkonná Sjednocená prostorová metrologická síť (USMN) spolu se širokým rozsahem analytických funkcí umožňuje řešení nejnáročnějších úloh měření.

Pro další informace o produktech řady produktů laserového navádění kontaktujte společnost Leica Geosystems info.metrology@leica-geosystems.com.

Tracker Product Catalogue
Leica TM6100A Industrial Theodolite brochure
Laser Tracker Software Downloads (Access requires registration)
CE Conformity Declarations (Access requires registration)
Case Study Alstom Transport Reichshoffen