HxGN SMART Quality: Možnosti připojení

Shromažďování a ukládání údajů o kvalitě téměř z libovolného zdroje pomocí softwaru HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality Connectivity
Možnosti připojení jsou klíčem, který odemyká potenciál údajů o kvalitě výroby. Propojením dat z mnoha zdrojů získáte kontextový pohled a budete moci rychle jednat.

Firmy každý den pořizují a ukládají velké objemy dat. Ale protože data jsou často uložena v různých
formátech souborů v různých systémech, může být mimořádně obtížné se k nim dostat a dát výsledky do smysluplného vztahu.

Výkonná sada nástrojů pro připojení HxGN SMART Quality, která poskytuje propojení různých zdrojů dat umožňující vyšší využitelnost shromážděných informací,
shromažďuje a strukturuje data parametrů kvality a procesů
z různých zdrojů v továrně a dokonce i v dodavatelském řetězci. Pomocí standardního
formátu souboru AQDEF (Advanced Quality Data Exchange Format) systém homogenizuje a integruje
data do jedné databáze. Ať jsou data zadávána ručně nebo jsou importována přímo z měřicího vybavení a senzorů, každý relevantní střípek informací je připojen k celku a vznikne kompletní obraz vaší výrobní činnosti. 

HxGN SMART Quality také umožňuje uživatelům spouštění kontrolních programů z různých systémů prostřednictvím INSPECT, jednoduchého grafického uživatelského rozhraní, které usnadňuje operátorům měření. Funkce připojení softwaru HxGN SMART Quality, umožňující podporu rozpoznávání čárových kódů a RFID čipů, také dláždí cestu pro rozšíření automatizace. Stav, data a sestavy měření lze uložit na server sloužící k distribuci příslušným uživatelům v podniku.
O vás
O vaší společnosti
HxGN SMART Quality: Možnosti připojení

Modulární a otevřená architektura
Plná škálovatelnost podle potřeb zákazníka a bezproblémová integrace do infrastruktur IT.

Snadné a pohodlné spouštění

Snižuje nároky na školení a umožňuje operátorům soustředit se na jejich primární úkoly.

Formát dat AQDEF
Standardní formát dat umožňuje výměnu informací o kvalitě.
HxGN SMART Quality Connectivity Fact Sheet

HxGN SMART Quality Connectivity Fact Sheet

HxGN SMART Quality: Statistika

Statistické vyhodnocení umožňuje lépe využít data získaná z parametrů procesu společně s hodnotami naměřenými pomocí měřicích zařízení a zkušebních přístrojů.

HxGN SMART Quality: Řízení prostředků

Stanovení aktuálního využití prostředků vám pomůže postupovat aktivně při správě prostředků, optimalizaci využití a utváření inteligentnějších pracovních postupů.

Úspěchy zákazníků

Přečtěte si zamyšlení Jeffa Livingstona ze společnosti Zimmer Biomet, výrobce lékařských přístrojů, jednoho z prvních osvojitelů softwaru HxGN SMART Quality.