HxGN SMART Quality

Získejte plnou kontrolu nad svými stroji a procesy a dosáhněte chytré výroby založené na datech s pomocí softwaru HxGN SMART Quality – online softwarové platformy pro řízení údajů o kvalitě a prostředků pro měření.

HxGN SMART Quality: Možnosti připojení

Možnosti připojení jsou klíčem, který odemyká potenciál údajů o kvalitě výroby. Propojením dat z mnoha zdrojů získáte kontextový pohled a budete moci rychle jednat.

HxGN SMART Quality: Statistika

Statistické vyhodnocení umožňuje lépe využít data získaná z parametrů procesu společně s hodnotami naměřenými pomocí měřicích zařízení a zkušebních přístrojů.

HxGN SMART Quality: Řízení prostředků

Stanovení aktuálního využití prostředků vám pomůže postupovat aktivně při správě prostředků, optimalizaci využití a utváření inteligentnějších pracovních postupů.

Objevte HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality je online softwarová platforma pro řízení údajů o kvalitě a prostředků pro měření, která integruje automatizaci informací do řízení...

Úspěchy zákazníků

Přečtěte si zamyšlení Jeffa Livingstona ze společnosti Zimmer Biomet, výrobce lékařských přístrojů, jednoho z prvních osvojitelů softwaru HxGN SMART Quality.

Proč HxGN SMART Quality?

Software HxGN SMART Quality extrahuje ze shromážděných dat strategický pohled a umožňuje implementovat změny zajištění prostředků a pracovních postupů tak, aby bylo...