Through-The-Lens laser (TTL laser)

Through-The-Lens laser (TTL laser)

Laser TTL a zobrazovací sonda pro zpracování obrazu sdílí jednu a tu samou optickou trasu ("Skrz čočky"). Tento koaxiální princip umožňuje hladké přepínání mezi kamerou a laserem. Jelikož tento koncept neovlivňuje odstup mezi dvěma snímači, nedochází ke ztrátám měřicího rozsahu ve směru osy X a kalibrace je omezena na minimum.

Stejně jako rychlá sonda automatického ostření, používá TTL laser laserové světlo odražené od povrchu kontrolovaného objektu k vyhledání nejlepší ohniskové polohy pro optický snímač. Vzdálenost k povrchu kontrolovaného dílu je určena triangulací odraženého světla a použita pro svislé sledování kamery. TTL laser jasně urychluje procesy ostření v porovnání s běžnými technikami optického ostření a dosahuje dobré hodnoty opakovatelnosti. Výsledkem je celkově rychlejší měření a z toho vyplývající vyšší kapacita zpracování dílů.

Laser TTL dokáže provádět měření výšky pomocí kombinace ohniskových bodů v různých úrovních dílu a zároveň měřit hloubku i těch nejmenších otvorů pomocí koaxiálního otvoru.

Další využití TTL laseru je skenování. S vysokou hustotou měřicích bodů až do 350 bodů za sekundu je čidlo schopno zachytit profil libovolně tvarovaných ploch bezdotykovým a tedy nedestruktivním způsobem.

Příklady využití pro laser TTL:

  • Rychlé ostření optické sondy
  • Přesné měření výšek, hloubky otvorů a rovných ploch
  • Skenování obrysů a ploch
O vás
O vaší společnosti
Case Study Hitega Praezisionsmechanik

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.