Technologie Optiv Dual

Zvýšení efektivity a flexibility multisenzorové kontroly.

Optiv Dual zahrnuje tři technologie speciálně určené pro multisenzorové operace, které umožňují uživatelům zvýšit produktivitu práce rozšířením flexibility použití, zkrácením dob cyklu a zvýšením přesnosti.

Každý nástroj má z hlediska zvýšení produktivity práce své vlastní silné stránky a zaměření, ale všechny tři mají společné to, že multisenzorové měření činí jednodušším, přehlednějším a méně časově náročným.

Technologie Optiv Dual:

Optiv-Dual-Z
Optiv Dual Z
– nabízí dostupnost více měřicích pozic bez rizika kolize prostřednictvím dvou nezávislých vertikálních os, čímž se snižuje potřeba změny upnutí.

Optiv-Rotary
Optiv Dual Rotary
 – nabízí dostupnost více měřicích pozic prostřednictvím automatického otáčení dílu.

Optiv-Camera
Optiv Dual Camera
– zvyšuje flexibilitu použití pomocí automatického přepínání mezi režimy vysoké přesnosti a vysokého výkonu.

Tyto nástroje lze nainstalovat jako volitelné doplňky na řadu multisenzorových a optických souřadnicových měřicích strojů (SMS). Kliknutím na jednotlivé technologie Optiv Dual získáte další informace o tom, jak může daný nástroj zdokonalit kontrolu a zvýšit produktivitu práce. 

Optiv Dual Z

Optiv Dual Z zkrátí dobu kontroly a maximalizuje dostupnost měření, jelikož používá montáž optického a dotykového senzoru na dvě nezávislé vertikální osy.

Optiv Dual Rotary

Optiv Dual Rotary, umožňující zjednodušené programování a rychlé multisenzorové měření, používá dvě plně integrované CNC otočné osy k maximalizaci dostupnosti dílu a snížení potřeby opětovného upnutí.

Optiv Dual Camera

Doplněk Optiv Dual Camera nabízí bleskové přepínání mezi vysokou přesností a rychlým měřením.

3D Optiv Demonstrator

Podívejte se, jak pokročilé multisenzorové technologie jako Optiv Dual Z, Optiv Dual Rotary a Optiv Dual Camera přispívají ke...

Kontakty

Hexagon Manufacturing Intelligence
Litvínovská 609/3
Prosek 
190 00 Praha 9 
Czech Republic

T: +420 272 680 830

Obchodní oddělení Zákaznické služby

Kontakt na Slovensko