SMS - horizontální ramena

Výhody souřadnicových měřicích přístrojů (SMS) s horizontálními rameny od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence se projeví zvláště při prohlídkách plechových součástí v automobilovém průmyslu nebo jiných součástí o velkém objemu v letectví, loďařství, obraně, výrobě spotřebního zboží, strojírenství a v železničním průmyslu. Jejich otevřená konstrukce dovoluje přímý přístup k součásti, což představuje významné usnadnění zakládání a vykládání. Horizontální SMS lze také integrovat do automatizované výrobní linky, např. automatizace výroby karoserií automobilů.