SENMATION

Inteligentní automatizace snímačů pro souřadnicové měřicí stroje

SENMATION Intelligent Sensor Automation

Rozhraní SENMATION, nabízející plně automatickou výměnu snímačů v rámci programu pro díly, je univerzální senzorové rozhraní, které transformuje souřadnicový měřicí stroj (SMS) v multisenzorové kontrolní zařízení, schopné realizovat i ta nejnáročnější měření.

Rozhraní SENMATION přidává do měřicího systému flexibilitu a zajišťuje, že je možné kdykoliv zvolit tu nejúčinnější metodu měření a získat nejlepší možné výsledky nejefektivnějším způsobem – bez zásahu uživatele.

SENMATION je systém univerzálního senzorového rozhraní, který umožňuje snadnou výměnu technologie snímání. Díky bezproblémovým změnám metod kontroly je možné využívat dotekové i optické snímače během jednoho měřicího programu a tím zajistit, že je pro každý rys obrobku použit správný typ snímače.

Rozhraní SENMATION, integrované přímo v hřídeli SMS, používá sofistikovaný systém identifikace sondy, s jehož pomocí vložený snímač rychle identifikuje a zkontroluje jeho stav. Protože po výměně není potřeba žádná opětovná kalibrace, systém poskytuje bezproblémové výměny a rychlé měření. Univerzální přepínač senzorů a inteligentní senzorový modul znamenají, že rozhraní SENMATION akceptuje všechny běžné typy snímačů a škálovatelnost systému umožňuje postupně integrovat v budoucnu další senzory.

S pomocí rozhraní SENMATION získáte možnost vybrat ten nejlepší snímač pro obtížně dostupná místa nebo křehké povrchy, takže snadno naprogramujete i ten nejkomplexnější měřicí program.

Rozhraní SENMATION, nabízející plně automatickou výměnu snímačů v rámci programu pro díly, je univerzální senzorové rozhraní, které transformuje souřadnicový měřicí stroj (SMS) v multisenzorové kontrolní zařízení, schopné realizovat i ta nejnáročnější měření.

 

SENMATION

O vás
O vaší společnosti
Dotekové a bezkontaktní metody kontroly
Rozhraní SENMATION umožňuje spouštět komplexní měřicí programy v jednom stroji, čímž se šetří čas a náklady vynaložené na kontrolu. Současně se maximalizuje produktivita stroje.

Mechanická výměna snímačů
Spolehlivá a bezchybná výměna snímačů probíhá automaticky v průběhu programu, což umožňuje provádět pomocí SMS multisenzorové kontroly bez zásahu obsluhy. 

Automatické rozpoznání snímače
Univerzální senzorové rozhraní SENMATION používá systém rozpoznání sondy k identifikaci vloženého snímače, takže je možné pokračovat v měření bez nutnosti kalibrace.

Rozhraní se škálovatelnou platformou

Díky standardizovanému rozhraní je SENMATION řešení připravené pro budoucnost, do kterého bude možné snadno integrovat nové typy snímačů.
Rozhraní SENMATION umožňuje použití různých typů snímačů na jednom SMS. K dispozici jsou následující skenovací sondy, optické snímače, bezkontaktní snímače a snímače drsnosti:

Dotekové skenovací sondy

HP-S-X5 a HP-S-X5 HD


Skenovací sondy HP-S-X5 a HP-S-X5 HD nabízí bodové měření pro všechny standardní kontrolní úlohy a vysokorychlostní skenování tvarů či kontrolu profilů složitých geometrií, například ozubených kol, šnekových kol, lopatek turbín a šroubových kol. Díky maximální délce nástavce 800 mm lze měřit i hluboce zanořené prvky.

HP-S-X1H s HH-AS8-T2.5

Snímací hlava HP-S-X1 garantuje rychlé a přesné procesy měření pro všechny měřicí postupy, od bodového měření, přes vystřeďování, po proměnlivé vysokorychlostní skenování. Skenovací sonda HP-S-X1H je zkombinována s indexovatelnou snímací hlavou HH-AS8-T2.5 a usnadňuje práci s velice složitými obrobky. Snímač lze rovněž flexibilně použít s nástavcem o max. délce 225 mm.

Balíček Multi-Tactile

Mimořádně flexibilní, vícenásobný balíček SENMATION kombinuje v jednom měřicím řešení přesnost a flexibilitu. Je tvořen kombinací dvou dotekových snímacích hlav.

Pevná snímací hlava HP-S-X5 HD se využívá k měření s velmi přísnými tolerancemi. V případě, že je vyžadována větší flexibilita a měřené rysy jsou obtížněji dostupné, použije se indexovatelná snímací hlava HH-AS8-T2.5 se skenovací sondou HP-S-X1H.

Bezkontaktní snímače

PRECITEC LR


Optický snímač PRECITEC LR nabízí mimořádnou přesnost měření pro náročné povrchy včetně průhledných, reflexních, matných a potahovaných materiálů. Díky tomu představuje snímač všestranné měřicí řešení. Díky širokému vstupnímu úhlu je možné měřit i velmi nakloněné povrchy. K dispozici je pouze u vybraných modelů řady Leitz PMM-C.

Snímače HP-O

Optický snímač HP-O rychle a účinně zachytí měřené body na širokém spektru různých materiálů. Umožňuje spolehlivě měřit s maximální přesností dokonce i lesklé a reflexní povrchy. Snímač HP-O se používá pro bodové měření i pro spojité skenování. Snímače HP-O s rozhraním SENMATION jsou dostupné na automatické indexovatelné snímací hlavě nebo v pevné verzi.

Snímače drsnosti

PROFILER R

PROFILER R je plně vybavený, dotykový měřicí systém pro povrchové úpravy integrovaný do provozu SMS, který slouží k automatizovanému měření drsnosti a vlnitosti. Přidává tradičnímu SMS možnosti měření povrchu, čímž doplňuje jeho schopnosti pro geometrickou kontrolu a činí z něho kompletní systém pro kontrolu kvality. Integrovaná kontrola profilu povrchu výrazně zvyšuje efektivitu celého kontrolního procesu, neboť není nutný transport k externím zařízením, ba dokonce nejsou vůbec potřeba, a rovněž se zkrátí doby výměny obrobků díky automatizovanému vyrovnání.
SENMATION Brochure
Styli and Accessories Catalogue

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.