HH-MI Manuální snímací hlava

HH-MI – Manuální indexovatelná snímací hlava s integrovanou dotykovou spínací sondou

HH-MI je snímací hlava s přesně indexovatelnou dotykovou sondou. HH-MI se dokáže nastavit do 168 poloh a otáčí se v krocích po 15° bez nutnosti opětovné kalibrace.

Úhly natočení A a B jsou na snímací hlavě jasně vyznačeny v samostatných okénkách, takže hned vidíte přesný úhel. TESASTAR-i lze odpojit rukou. Dotyková i vizuální zpětná vazba neustále informuje uživatele o úhlech natočení kuličkové sondy.
O vás
O vaší společnosti
  • 168 jedinečných indexovatelných poloh
  • Ovládání jednou rukou
  • Integrovaná dotyková spínací sonda
  • Nastavitelná spínací síla
  • Velký přesah doteku
  • Montáž doteku M3
 Úhlové otočení  A: 0° - 90°; B: +/- 180°
 Kroky  15°
 Celkový počet poloh  168
 Opakovatelnost nastavení polohy  1,5 µm
 Opakovatelnost sondy 1D (2 Sigma)*  0,35 µm
 Nastavitelná spínací síla  0.1 0.3 N
 Přesah  X/Y = +/- 20°, Z = + 6 mm
 Směry měření  ±X, ±Y, +Z
 Uzamčení os  Ručně, pomocí dvou tlačítek na snímací hlavě
* testovací podmínky: délka doteku 21 mm, nastavení síly 0,12 N, rychlost doteku 8 mm/s
Probes & Sensors catalogue
Styli and Accessories Catalogue

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.