Optické snímače PRECITEC

Optický snímač pro vysoce přesné měření povrchů

Optické snímače PRECITEC přidávají možnost bezkontaktního měření k dotykovému snímání a skenování souřadnicových měřicích strojů (SMS). Lze je automaticky vyměňovat s dotykovými sondami, takže vzniká multisenzorové, komplexnější měřicí řešení.

Vysoce přesné optické snímače PRECITEC používají zaostřené bílé světlo k měření i těch nejsložitějších povrchů, včetně matných, reflexních a potahovaných, plastů, skla a dalších průhledných materiálů.

Kde technologie dotykového měření naráží na své limity, mohou nastoupit optické snímače. Optický snímač PRECITEC LR, optimalizovaný pro použití s ultra přesnými SMS Leitz PMM-C, Leitz Ultra nebo Leitz Infinity, jsou obzvláště přesné na submikronové úrovni. Pro dosažení vysoce přesných měření v dílnách se snímač PRECITEC S používá v kombinaci se strojem Leitz SIRIO BX. Díky širokému vstupnímu úhlu se snímače ideálně hodí pro měření výrazně nakloněných ploch a bezkontaktní metoda měření je dokonale vhodná pro křehké díly.
O vás
O vaší společnosti
Účinný u mnoha typů povrchů
Optické snímače PRECITEC poskytují mimořádně přesné výsledky měření bez ohledu na typ povrchu, takže umožňují měření rozptylných, reflexních, nakloněných, zakřivených a asférických ploch.

Vysoké axiální rozlišení 
Vynikající podélné rozlišení zajišťuje kvalitní měření složitých struktur a obrobků.
 
Bezkontaktní metoda měření
Bezkontaktní měření umožňuje kontrolu citlivých a měkkých materiálů bez rizika poškrábání nebo poškození povrchu obrobku.
 
Široký vstupní úhel
Úhel měření 90° ± 40° u snímače PRECITEC LR a 90° ± 30° u snímače PRECITEC S umožňuje snadné měření výrazně nakloněných ploch, čímž se zlepšuje dostupnost dílů a efektivita programu.

Malý průměr ohniska 
Průměr ohniska 1,4 μm u snímače PRECITEC LR je optimalizován pro vysoké boční rozlišení a umožňuje snímači podporovat optické měření drsnosti.
 
Podporuje celý měřicí rozsah
Měřicí rozsah optických snímačů PRECITEC odpovídá měřicímu rozsahu SMS a umožňuje mu tak měřit i rozměrné a těžké díly.

Bezproblémová integrace více snímačů
Protože manipulace se nijak neliší od dotykových sond a během procesu měření je možné automaticky přepínat mezi dvěma metodami měření, snímače PRECITEC se bezproblémově integrují do nastavení měření.
   PRECITEC LR  PRECITEC S*
 Směr paprsku  0° a 90°  0°
 Měřicí rozsah  100 μm  3 mm
 Měřicí vzdálenost  6.5 mm  22,5 mm
 Rozlišení v ose Z  3 nm  -
 Průměr ohniska  1.4 μm  12 µm
 Boční rozlišení  0.7 μm  6 µm
 Numerická apertura  0.66  0,5
 Třída laseru  1  -
 Měřicí úhel  Až 90° ± 40°  Až 90°± 30°
 Rozměry  L = 158 mm
 D = 30 mm
L = 106 mm
D = 49 mm
 Software  QUINDOS  QUINDOS
 *K dispozici pouze pro Leitz SIRIO BX
Leitz Pathfinder brochure

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.