Snímače

Komplexní řada snímacích hlav, sond, zásobníků sond a příslušenství od Hexagon Manufacturing Intelligence pro souřadnicové měřicí stroje představuje nejnovější vývoj technologie snímání pro souřadnicové měření.