Snímače

Komplexní řada snímacích hlav, sond, zásobníků sond a příslušenství od Hexagon Manufacturing Intelligence pro souřadnicové měřicí stroje představuje nejnovější vývoj technologie snímání pro souřadnicové měření.

Online obchod příslušenstvím pro měřicí techniku

Objednávejte příslušenství a doplňky online.

Snímací hlavy

Snímací hlava tvoří srdce každého souřadnicového měřicího stroje. V kombinaci se snímací sondou vytváří data měření během kontrolních cyklů.

Dotykové spínací sondy

Společnost Hexagon Metrology vyrábí dotykové spínací sondy umožňující rychlá a opakovatelná 3D měření.

Skenovací sondy

Skenování ve své vrcholné podobě – právě to mohou uživatelé očekávat od skenovacích sond Hexagon Metrology.

Bezkontaktní snímače

Optické sondy rozšiřují možnosti použití souřadnicového měřicího stroje.

Snímače drsnosti

Textura povrchu obrobku je při kontrole kvality velmi důležitá.

Měniče snímačů, sond a doteků

Měření různých dílů na jednom souřadnicovém měřicím stroji (SMS) poskytuje vysokou flexibilitu z hlediska různých konfigurací snímačů a nastavení stroje.

Doteky a příslušenství

Každá aplikace je jiná a právě proto společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí široké spektrum různých typů doteků a příslušenství. Od nástavců po adaptéry, od...