Leitz Reference HP

Vysoce přesný souřadnicový měřicí stroj

Leitz_Reference_HP-M
Řada vysoce přesných souřadnicových měřicích strojů (SMS) Leitz Reference HP s pohyblivým portálem představuje ideální kontrolní centrum pro složité měřicí úlohy. Díky kombinaci vysoce přesného skenování a bodového snímání s optimální kapacitou zpracování zajišťují SMS Leitz Reference HP rychlou, přesnou a cenově efektivní kontrolu obrobků.

Se SMS Leitz Reference HP je kompatibilní celá řada dotykových i optických sond, což umožňuje flexibilní přístup k provádění úkolů kontroly jak při bodovém snímání, tak při velmi rychlém skenování. Volitelná možnost XT rozšiřující teplotní rozsah a systém monitorování okolních podmínek PULSE jsou k dispozici pro všechny stroje řady a nabízí možnost provozovat stroj i mimo prostředí s řízenou teplotou. Stroj Leitz Reference HP není jen SMS; ale dá se také využít v kombinaci se softwarem QUINDOS jako centrum kontroly ozubených kol. K dispozici je přes 30 balíčků, například pro ozubená kola, kuželová soukolí, šneky, šneková kola, ozubená kola pro převodové stupně, spirálové a šroubové kompresory.
O vás
O vaší společnosti
Keramická pinola 
Vybrané velikosti stroje Leitz Reference HP jsou vybaveny keramickou pinolou v ose Z, aby byla maximalizována robustnost a pevnost. Jedná se o ideální konstrukci, která zajistí optimální výkon měření vyžadovaný celou řadou moderních aplikací.

Future Ready
Koncepce Future Ready optimalizuje SMS pro upgrade na inteligentní systém automatizace snímačů SENMATION. Univerzální propojovací kabely umožňují kdykoli snadno provést integraci, což zajistí flexibilnější změny aplikace bez nákladných prostojů.

TRICISIONTM
Pohyblivý portál s trojúhelníkovým profilem poskytuje optimální poměr pevnosti a hmotnosti, jehož výsledkem je nezpochybnitelná přesnost a dlouhodobá stabilita.

Informační signalizace stavu
Sada Informační signalizace stavu integruje do SMS výstražná LED světla a můžet tak zkontrolovat stav jedním rychlým pohledem, i na dálku. To znamená, že můžete SMS nechat měřit a nemusíte u něho stát, což optimalizuje využití vašeho času a prostředků.

Ocelová měřítka s vysokým rozlišením
Vysoce kvalitní ocelová měřítka a automatická kompenzace teploty redukují dopad fluktuací teploty na proces měření.

Otočné stoly
Integrované nebo dodatečně doplněné otočné stoly až do průměru 600 mm a s maximální nosností 550 kg lze využít pro čtyřosé snímání a polohování komponent.

Teplotní čidlo

Volitelné vyměnitelné teplotní čidlo pro snímací hlavy LSP-S2 Scan+ a HP-S-X5 HD umožňuje automatické měření teploty dílu na obrobku (integrované v měřicím programu).

Doplněk XT
Doplněk XT umožňuje u vybraných modelů stroje Leitz Reference HP přesné a spolehlivé měření v rozšířeném rozsahu teplot 15 až 30 °C, což je nepostradatelná funkce v prostředích bez řízení teploty.
Rozšiřující balíčky
Univerzální SMS Leitz Reference HP umožňují optimalizovat funkční možnosti podle individuálních potřeb výrobců pomocí řady specializovaných balíčků.

Leitz-Reference-line-Web-img

Každý balíček nabízí zvýšení výkonu stroje a vybaví ho pro optimální efektivitu v dané aplikaci.

Univerzální kapacita zpracování
Vysoká dynamika stroje a rychlé generování dat poskytované moderními detekčními a snímacími
technologiemi umožňují řadě Leitz Reference zajistit zvýšení celkové kapacity zpracování procesu měření, jejímž důsledkem je snížení nákladů na kontrolu. 

Applied Precision
Balíček Applied Precision pro zajištění vysoké kvality a optimální přesnosti poskytuje tu nejvyšší úroveň přesnosti pomocí přesné technologie zahrnující propracovanou moderní koncepci rámu, ultrapřesnou snímací technologii a sofistikované metody matematické kompenzace. Výsledkem je aplikační přesnost, která umožňuje snadné a spolehlivé měření dokonce i velmi složitých a náročných geometrií.

Multi-Purpose
Balíček Multi-Purpose zvyšuje flexibilitu řešení měření a umožňuje výrobcům čelit výzvám stále se zvyšující složitosti a rozmanitosti měřených dílů prostřednictvím početné řady dotykových a optických senzorů. Pomocí univerzálního senzorového rozhraní SENMATION je možné všechny tyto senzory zkombinovat do jediného měřicího programu. Balíček Multi-Purpose umožňuje měřicím strojům Leitz Reference provádět komplexní měřicí úlohy s optimálním poměrem přesnosti a kapacity zpracování.

Shop-Floor Integration
Aby SMS vyhověly požadavkům náročného prostředí v dílnách, díky balíčku Shop-Floor Integration odolají změnám teploty, působení prachu, nečistot nebo vibrací. Tyto vlivy je možné monitorovat pomocí průkopnického monitorovacího systému okolních podmínek PULSE, který poskytuje analýzu hlavní příčiny.
Technické údaje SMS a kontrola ozubených kol 

Technické údaje SMS
 
 Model
Posun osy X
[mm]
Posun osy Y
[mm]
 Posun osy Z
[mm]
 5.4.3  500  400  300
 7.7.5  700  700  500
 10.7.6  100  700  590
 12.9.7  1200  900  700
 15.9.7  1500  900  680
 20.9.7  2000  900  700
 15.12.9  1500  1200  900
 22.12.9  2200  1200  900
 30.12.9  3000  1200  900
 40.12.9  4500  1200  900
 45.12.9  4500  1200 900
 30.15.9  3000  1500  900


Kontrola ozubených kol 

Čelní ozubená kola:

  •  přímé ozubení, šroubové ozubení, dvojité šroubové ozubení, drážkovaní (vnitřní a vnější); 
  • spojkové převody (vnitřní a vnější); 
  • ozubené segmenty (minimální počet zubů: 1); 
  • ozubnice. 

Kuželová ozubená kola:

  • kuželové ozubení přímé, spirálové, hypoidní, talířová ozubená kola 

Ozubená kola se zakřivenými zuby

Řezné nástroje:

  •  kuželové ozubení přímé, spirálové, hypoidní, talířová ozubená kola 

Dostupná rozhraní:

  • Gleason GAGE 4/WIN; Klingelnberg KIMOS, DMG, Depo 

Standardy hodnocení:

  • DIN, ISO, AGMA, ANSI, JIS, CNOMO, CAT 

Leitz Reference Line Brochure
Case Study: General Motors Powertrain - Uzbekistan
Case Study Bosch and Siemens Home Appliances Group
Case Study: Robert Bosch-Werk Immenstadt
Case Study Gruenewald - Graevenwiesbach

Leitz Reference HP Ensures Quality Of Engine Components At GM Powertrain

General Motors (GM) owns facilities all around the world. One of the GM plants is located in Uzbekistan where car engine components roll off the assembly line. The GM...