Leitz Infinity

Leitz Infinity – nejpřesnější SMS ve své třídě

Leitz_infinity-M

Každý detail stroje Leitz Infinity je navržen pro precizní měření. Charakteristickým rysem stroje Leitz Infinity je konstrukce s uzavřeným rámem, kterou tvoří pevná žulová základna, stabilní portál s litinovými podstavci a žulový příčník.

Díky vynikajícímu snímacímu výkonu založenému na proměnlivém vysokorychlostním skenování (VHSS) je možné provádět měření na principu „co nejrychleji je možné, co nejpomaleji je nezbytné“. Rychlost měření se přizpůsobuje známým geometriím v reálném čase. Jednoduché linie se tak skenují rychleji a při skenování složitých pasáží se rychlost automaticky upraví. 

Stroj Leitz Infinity provádí veškerá měření s maximální přesností bez ohledu na to, zda se jedná o prizmatické díly nebo součásti s velmi složitými geometriemi (např.válcovitá nebo globoidní ozubená kola).

 

Leitz Infinity Overview

O vás
O vaší společnosti
Konstrukce s uzavřeným rámem
Žulová základna se stabilním litinovým portálem a žulový příčník umožňují dlouhodobou stabilitu. Vysoká pevnost měřicích os zajišťuje konzistentní přesnost v celém měřeném objemu.

Pohyblivý stůl
Pohyblivý měřicí stůl usazený na zatížených vzduchových lůžkách s centrálně umístěným vřetenovým pohonem se pohybuje efektivně a bez naklánění nebo zkroucení.

Nejlepší reprodukovatelnost 
Lineární snímače s vysokým rozlišením (0,004 µm) nabízí maximální reprodukovatelnost výsledků měření.

Vysoká stabilita
Systém aktivního pneumatického tlumení zajišťuje stabilní měření a eliminuje vliv vibrací. 

Vysoce přesný dotykový snímač
Snímací hlava LSP-S2 Scan+ umožňuje použití horizontálních nástavců doteků o délce až 800 mm pro měření prvků hluboko uvnitř dílu. Díky integrovanému systému automatického vyvážení unese konfigurace doteků s maximální hmotností až 650 g. 

Mimořádně přesné optické měření
Univerzální měřicí řešení, optický snímač PRECITEC LR, nabízí mimořádnou přesnost měření pro náročné povrchy včetně průhledných, reflexních, matných a potahovaných materiálů. Díky širokému vstupnímu úhlu je možné měřit i velmi nakloněné povrchy.

Technické údaje SMS

Model

Posun osy X
[mm]

Posun osy Y
[mm]

Posun osy Z
[mm]

Infinity 12.10.7

1200

1000

700

Max. zatížení stolu: 750 kg.

Kontrola ozubených kol 

Aplikace

Čelní ozubená kola

  • přímé ozubení, šroubové ozubení, dvojité šroubové ozubení, drážkovaní (vnitřní a vnější); 
  • spojkové převody (vnitřní a vnější); 
  • ozubené segmenty (minimální počet zubů: jeden); 
  • ozubnice. 

Kuželová ozubená kola

  • kuželové ozubení přímé, spirálové, hypoidní, talířová ozubená kola; 
  • rozhraní: Gleason GAGE 4/WIN; Klingelnberg KIMOS, DMG 

Ozubená kola se zakřivenými zuby

Řezné nástroje

  • odvalovací fréza, protahovák, frézka, hoblovací nástavce, tvarová fréza

Standardy hodnocení

  • DIN, ISO, AGMA, ANSI, JIS, CNOMO, CAT.

Max. hmotnost 750 kg

Rozsah modulu 0,5-100 mm

Max. šířka ozubení 700 mm

Max. délka hřídele 1200 mm

Max. průměr ozubených kol: 950 mm
čelní kola s šikmým ozubením: 700 mm (záleží na konfiguraci modulu a doteku) 

Brožura PRECITEC LR
Premier-Class Calibration Application Report
Case Study Robert Bosch GmbH - Gerlingen

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.