GLOBAL S

Souřadnicový měřicí stroj posouvá produktivitu kupředu

 

GLOBAL S

Souřadnicový měřicí stroj (SMS) GLOBAL S poskytuje produktivitu měření přizpůsobenou vašim pracovním postupům a řeší širokou řadu požadavků na výrobu včetně výkonnosti, přesnosti, víceúčelovosti a použití v dílnách. 

Protože produktivita je ve výrobě klíčovým faktorem konkurenceschopnosti, je zcela zásadní, aby měřicí proces poskytoval požadovaná data a bezproblémově se integroval do výrobního procesu a výroby. Souřadnicový měřicí stroj (SMS) GLOBAL S poskytuje špičkový měřicí výkon a zvýšenou produktivitu pro vaše specifické potřeby výroby.

Stroj GLOBAL S, s designem navrženým firmou Pininfarina a postaveným na konceptu EPS (Enhanced Productivity Series) společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence, představuje kombinaci chytrých technologií, pokročilého softwaru a úsporných možností, aby poskytoval měření na třech úrovních výkonu: Green, Blue a Chrome, tak aby řešení vyhovělo požadavkům vaší aplikace. Stroje EPS vám umožňují vybrat hlavní faktor ovlivňující vaši produktivitu: kapacitu výroby, přesnost, flexibilitu nebo měření v dílně a nakonfigurovat stroj pomocí jednoho z funkčních balíčků. Stroj GLOBAL S lze rovněž plně přizpůsobit, aby fungoval i v těch nejnáročnějších výrobních prostředích.

Vysoce konfigurovatelný stroj GLOBAL S zajišťuje, že inženýři kvality,  operátoři i manažeři kvality analyzující data mají řešení potřebná k nepřetržitému zdokonalování výrobních procesů.
O vás
O vaší společnosti
Přesné vysokorychlostní skenování
Technologie Compass, která je k dispozici na úrovni výkonu Chrome, je vyspělý systém pro tlumení vibrací garantující přesnost i při vysokorychlostním skenování. Kombinací hardwarového a firmwarového řešení umožňuje maximální produktivitu bez snížení přesnosti. 

Vylepšené skenování neznámého povrchuDíky pokročilým firmwarovým algoritmům Scan Pilot dokáže stroj GLOBAL S skenovat i ty nejsložitější neznámé profily, dokonce i u dílů s neočekávanou změnou povrchu. 

Optimalizace dráhy stroje
Technologie řízení trajektorie Fly2Mode automaticky optimalizuje dráhu mezi body měření a zkracuje prostoje stroje. Dobu měření tak lze zkrátit až o 10 %.

Automatický úsporný režim
V Úsporném režimu se stroj GLOBAL S automaticky vypne a šetří energii během doby nečinnosti, čímž zvyšuje energetickou efektivitu, ale zároveň je trvale připraven k činnosti. Dochází ke snížení provozních nákladů bez dopadu na produktivitu nebo výkon stroje.

Funkce úspory vzduchu
Režim Eco Mode+ snižuje náklady vlastnění tím, že po určité době nečinnosti zastaví přívod stlačeného vzduchu. Tato funkce je dostupná u modelu SMS GLOBAL S společně s funkcí úspory energie. 

Informační signalizace

Volitelná sada informační signalizace pro stroj GLOBAL S integruje do SMS výstražná LED světla, abyste stav SMS mohli zkontrolovat rychlým pohledem, a to i na dálku. To znamená, že můžete SMS nechat měřit a nemusíte u něho stát, což optimalizuje využití vašeho času a prostředků.

Volba snímačů
Stroj GLOBAL S lze vybavit pro libovolnou aplikaci různými snímači včetně vysoce přesných dotykových spínacích sond, dotykových skenovacích senzorů a bezkontaktních sond, a také volitelnými zásobníky sond. U vybraných sond jsou k dispozici až 800 mm dlouhé nástavce zajišťující maximální dostupnost.

Pokročilé možnosti softwaru

Stroj GLOBAL S je k dispozici se softwarem PC-DMIS, který výrobcům umožňuje bezproblémově získávat a sdílet informace o kvalitě v rámci organizace, a to ve všech fázích výroby. V případě složitých geometrií nebo náročného vyhodnocování dat nabízí software QUINDOS sofistikovanou sadu nástrojů vyžadovanou náročnými uživateli.

Zdokonalená analýza dat
Portfolio softwaru Q-DAS nabízí výkonné balíky pro statistickou analýzu dat pořízených strojem GLOBAL S a dalším měřicím vybavením, což poskytuje lepší náhled a možnosti řízení výrobního procesu, a dříve upozorňuje na potenciální problémy. Stroj GLOBAL S je rovněž kompatibilní s platformou HxGN SMART Quality.

Environmental Monitoring 
Systém PULSE využívá síť senzorů, aby v reálném čase monitoroval okolní podmínky, které mohou ovlivnit kvalitu naměřených dat, což umožňuje rychlejší nápravnou akci. Zaznamenává odchylky teploty, vlhkosti, vibrace a také kolize a může zasílat automatická upozornění, jestliže dojde k překročení prahové hodnoty některé z okolních podmínek. 
GLOBAL S Brožura k produktu

Případová studie

Přečtěte si, jak automatizovaná buňka s měřicím strojem Global Shop Floor ve společnosti Isolit Bravo zvyšuje efektivitu výroby.

Kontakty

Hexagon Manufacturing Intelligence
Litvínovská 609/3
Prosek 
190 00 Praha 9 
Czech Republic

T: +420 272 680 830

Obchodní oddělení Zákaznické služby

Kontakt na Slovensko