Řada SMS Enhanced Productivity Series

Řada SMS Enhanced Productivity Series (EPS) představuje kombinaci různých technologií určených k řešení úkolů ve výrobě – od zvýšení kapacity měření po rozšíření možností měření.

Více než jen SMS

U výrobního zařízení není produktivita definována pouze samotným strojem, ale také technologiemi a vlastnostmi, které jsou v něm zakomponovány. 

Global S nabízí možnost vybrat si konfiguraci stroje z předdefinovaných funkčních balíků nebo si nakonfigurovat celý systém dle individuálních požadavků. 

GLOBAL S

Souřadnicový měřicí stroj (SMS) GLOBAL S poskytuje produktivitu měření přizpůsobenou vašim pracovním postupům, s několika konfiguracemi zaměřenými na výkonnost, přesnost,...

GLOBAL S HTA

Dosáhněte dvoj - až pětinásobného zvýšení produktivity měření v porovnání s dotykovým...

Technologie

Prozkoumejte technologie zahrnuté ve strojích řady Enhanced Productivity Series

Kompas

Technologie Compass snižuje vibrace při skenování a udržuje tak SMS ve správném směru. Chová se jako tlumič nárazů a umožňuje...

Funkce Scan Pilot

Funkce Scan Pilot zvyšuje jistotu skenování po předem nedefinované dráze. Vede k vyšším rychlostem...

Funkce Fly2 Mode

Režim Fly2 Mode automaticky optimalizuje dráhu pohybu souřadnicového měřicího stroje (SMS). Zajišťuje plynulý pohyb sondy mezi body...

Režim Eco Mode

Trvale udržitelný rozvoj není jen o společenské odpovědnosti, může být pro firmy klíčovým motorem efektivity. 

Úspěchy zákazníků

Podívejte se, jaké výhody přinesly zákazníkům společnosti Hexagon SMS řady Enhanced Productivity Series

Přesné měření komponent automobilové převodovky

Výrobci automobilů jsou nuceni vyrábět více komponent rychleji a bez snížení přesnosti. Podívejte se, jak stroj GLOBAL S umožňuje vysoce přesné měření.

Optimalizace kontroly lékařských nástrojů

Výrobci lékařských nástrojů často vyžadují rozměrovou kontrolu dílů, které jsou vyrobené z různých...

Účinná kontrola dílů šroubových kompresorů

Vzhledem k přísným tolerancím vyžadují šroubové kompresory takovou kontrolu, která zajistí jak vysokou přesnost, tak co nejvyšší rychlost skenování a tudíž i maximální kapacitu zpracování.

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.

Základní úroveň SMS

Specializované základní souřadnicové měřicí stroje (SMS) pro výrobce vyžadující základní měření...

Mimořádně přesné SMS

V aplikacích vyžadujících extrémní přesnost nabízí mimořádně přesné souřadnicové měřicí stroje...