Kryt TIBOX pro SMS TIGO SF

Robustní ochranný kryt pro extrémní dílenské prostředí

Kryt TIBOX, navržený pro ochranu souřadnicového měřicího stroje (SMS) TIGO SF pro dílny v těch nejextrémnějších podmínkách, umožňuje měřit přímo ve výrobě bez kompromisů z hlediska výkonu a vlastností stroje.

Kryt SMS TIBOX nabízí robustní ochranu proti prachu, vzduchem šířeným znečišťujícím látkám, suspenzím s olejovými částicemi a dalším kontaminantům vyskytujícím se ve výrobním prostředí, pomáhá prodloužit provozní dobu stroje, minimalizovat náklady na údržbu a zachovat měřicí výkon.

Kryt TIBOX, poskytující novou úroveň ochrany a snižující dlouhodobé působení dílenského prostředí na SMS, je speciálně vyvinutý tak, aby umožnil využít plný potenciál konstrukce stroje TIGO SF a systému bez použití vzduchu, aniž by došlo k výraznému zvětšení půdorysu stroje. Transparentní konstrukce také umožňuje viditelnost ze všech stran, a přístup k měřenému dílu ze tří stran zajišťuje, že nepřijdete o charakteristickou dostupnost SMS.

TIBOX je plně kompatibilní s upevněním integrovaného monitoru a klávesnice stroje TIGO SF, takže uživatelé mohou se strojem pracovat, aniž by je kryt jakkoli omezoval. Další panely v základně krytu TIBOX umožňují přístup ke všem důležitým dílům stroje, takže lze bez potíží provádět veškerý běžný servis a údržbu. Kryt TIBOX se snadno instaluje a vyžaduje minimální údržbu, takže se jedná o ideální řešení, když náročné podmínky v dílně nebo standardní provozní postupy vyžadují použití vysoce odolného krytu měřicího stroje.

 

TIBOX Overview

The TIBOX offers enhanced protection for systems operating in the most extreme workshop conditions.

O vás
O vaší společnosti

Naprostá dostupnost
Kryt TIBOX, speciálně vyvinutý tak, aby umožnil využít konstrukci stroje TIGO SF, je přístupný ze tří stran, aby byla zajištěna snadná manipulace s díly a údržba stroje, a jeho transparentní panely umožňují rychlou vizuální kontrolu během provozu.

Integrované osvětlení
Integrované osvětlení zajišťuje, že TIBOX nemá žádný dopad na práci operátora s měřeným dílem 
a zlepšuje viditelnost v nedostatečně osvětlených dílnách.

Ergonomické uživatelské rozhraní
Konstrukce krytu TIBOX počítá s integrovaným otočným ramenem stroje TIGO SF a poskytuje pohodlný přístup k monitoru a klávesnici, zatímco ovladač jogbox SMS je připevněn externě a je tak stále po ruce.

Zvýšená bezpečnost
Kryt TIBOX splňuje požadavky běžných bezpečnostních norem pro dílny a chrání SMS, měřené díly 
i obsluhu stroje.

Volitelné stavové zprávy
Na kryt TIBOX lze umístit doplněk Signal Tower, který umožňuje obsluze kontrolovat stav stroje 
z libovolného místa v dílně.

TIGO SF

TIGO SF, navržený pro dílny, je plně chráněný a univerzální souřadnicový měřicí stroj (SMS), který v sobě...