Otočné stoly Leitz

Otočné stoly Leitz – nový aspekt měření

Souřadnicové měření se při kontrole dílů vyžadujících více výměn sond (například při měření velmi malých a složitých vnitřních převodů) obvykle dostává ke svým limitům. Takovéto díly a například klikové hřídele, vačkové hřídele, šroubové kompresory, kotouče oběžných kol turbín a disky s lopatkováním lze na otočných stolech měřit zcela bez komplikací a s jistotou.

V závislosti na daných potřebách existuje několik modelů otočných stolů Leitz:
 
  • Leitz oRT 2, 4 a 6 – v nejvyšší verzi s průměrem 200,  400 a 600 mm,
  • Modely Leitz iRT 2, 4 a 6 jsou integrovány do pracovního stolu stroje Leitz PMM-C, Leitz Reference HP/Xi, Leitz PMM-F, bez omezení měřicího rozsahu v ose Z.
     
O vás
O vaší společnosti
  • obrobek je dostupný ze všech čtyř stran,
  • prizmatické a rotačně symetrické díly lze kontrolovat s nižším počtem výměn sond, což zvyšuje výkon,
  • otočný stůl lze neomezeně polohovat a obrobky tak můžete měřit v libovolném požadovaném úhlu,
  • oddělený pohon nepřenáší tepelnou energii, což zaručuje nejvyšší přesnost,
  • paletové měření lze realizovat s otočným stolem i bez něj,
  • otočný stůl umožňuje skenování ve čtyřech osách a umožňuje nepřetržité shromažďování vysokých objemů dat měřených prvků.

 

Case Study: Robert Bosch-Werk Immenstadt

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.