PULSE

Monitorování okolních podmínek měření v reálném čase

 

PULSE

Vibrace, teplota, vlhkost, oznámení kolizí, osvětlení, tlak vzduchu a aktuální stav souřadnicového měřicího stroje (SMS) – vše pohodlně a na jednom místě.

PULSE se nepodobá žádnému našemu dosavadnímu zařízení – připojuje se k SMS a monitoruje ho jako nikdy předtím. Systém jsme navrhli tak, aby jeho používání bylo co nejsnazší a nejintuitivnější. Proto jsme použili inovativní způsoby výběru a prezentace životně důležitých statistik okolních podmínek stroje, které se ideálně hodí do dnešních rychle se měnících podmínek výroby.

Systém PULSE je navržený pro zajištění integrity dat, současné zvýšení bezpečnosti a zabezpečení kontroly v podmínkách moderních dílen. Používá síť snímačů k zaznamenávání odchylek teploty, vibrací a vlhkosti v okolí SMS. Systém PULSE rovněž nabízí upozornění na stav zařízení a oznámení kolizí. Všechny tyto informace jsou k dispozici na centrálním informačním panelu pro operátory, který je nepřetržitě dostupný. 

Prostřednictvím implementace funkcí nového uživatelského rozhraní (UX) uživatelé okamžitě pochopí význam prezentovaných informací od okamžiku otevření informačního panelu. Rozhraní systému PULSE je jednoduché a moderní. Vizuálně připomíná to, na co jste zvyklí v moderní spotřební technice a je navržené s pomocí jednoduché ikonografie a dotykových gest, která jsou již pro uživatele přirozená. Navigace je plynulá, citlivá a uspořádání jednoduché a přehledné. To vše znamená, že systém PULSE se naučíte ovládat prakticky okamžitě.

S pomocí přizpůsobitelných balíčků snímačů dokáže systém lépe poznat vaše prostředí. SMS tvoří metrologické centrum pro shromažďování dat o výrobních a kontrolních procesech a systém PULSE je navržený tak, aby podporoval tyto každodenní procesy kontroly kvality. Poskytuje komplexní obraz kontrolních činností, navrhuje optimální účinnosti měření a poskytuje informace související s kontrolou kvality.

O vás
O vaší společnosti
MMS-Pulse-Vibration-MonitoringMonitorování vibrací
Pomocí akcelerometru vibrací vás zařízení PULSE bude informovat, pokud jsou údaje SMS zkreslené nadměrnými vibracemi způsobenými jiným zařízením v dílně.

MMS-Pulse-Environmental-MonitoringMonitorování okolního prostředí
Snímače teploty a vlhkosti nepřetržitě monitorují prostředí, ve kterém probíhá měření, a upozorní vás, když se tyto podmínky odchýlí od požadovaných hodnot, což napomůže vysvětlení anomálií v měření. 

Oznámení kolizí
Akcelerometr kolizí zařízení PULSE může zastavit SMS a zašle upozornění, pokud se na stroji odehraje něco neobvyklého, čímž zabrání dalšímu poškození a zkrátí prostoje. 

Snímač osvětlení
Snímač osvětlení, speciálně navržený pro naši řadu multisenzorových a optických systémů, vás upozorní na veškeré významné změny osvětlení v místě kontroly. Velké výkyvy okolního světla mohou negativně ovlivnit přesnost měření. 

Snímač tlaku vzduchu

Výkyvy tlaku vzduchu mohou mít na stroj negativní dopad a v některých případech mohou úplně zastavit probíhající program měření. Snímač tlaku vzduchu vás upozorní na jakékoli zvýšení či snížení tlaku, kterému byste měli věnovat pozornost. Pokud stroj pracuje bezobslužně, bude vám zasláno upozornění, abyste byli o události informováni a mohli se jí zabývat.


MMS-Pulse-Status-AlertsUpozornění na stav
Kromě indikace stavu stroje mohou uživatelé nastavit vlastní upozorňování prostřednictvím zasílání zpráv, která jim sdělí, že došlo k porušení prahových hodnot okolních podmínek. 

Intuitivní rozhraní
Informace se zobrazují na přehledném informačním panelu, který je lokálně nebo vzdáleně dostupný z hostitelského počítače, chytrého telefonu nebo tabletu, takže podporuje rychle se měnící podmínky soudobé štíhlé výroby.


Integrace dat v reálném čase
Systém PULSE umí poskytnout kontextová data pro pokročilou analýzu procesů prostřednictvím nástrojů jako je náš online systém údajů o kvalitě HxGN SMART Quality. Integrací informací o okolních podmínkách do širší platformy správy dat mohou uživatelé zdokonalit analýzu procesů napříč výrobními operacemi, takže dostupné informace budou komplexnější a umožní optimalizaci.  

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.

Kontakty

Hexagon Manufacturing Intelligence
Litvínovská 609/3
Prosek 
190 00 Praha 9 
Czech Republic

T: +420 272 680 830

Obchodní oddělení Zákaznické služby

Kontakt na Slovensko