CAD/CAM software

CAD/CAM softwarové portfolio obsahuje specializované balíčky pro výrobu, správu a optimalizaci CNC obráběcích nástrojů v celé řadě průmyslových aplikací a podporuje tak vývoj a výrobu produktů.

Společnost Hexagon vyvíjí a distribuuje CAD/CAM software pro podporu návrhářských a výrobních procesů, který poskytuje řešení pro obrábění, provozní inženýrství, výrobu plechů, kovozpracující průmysl, průmysl kamene a dřevozpracující průmysl. I přes rozmanitost průmyslových odvětví řeší všechny naše CAD/CAM aplikace rostoucí nároky na dosažení efektivity výroby a přináší do provozů, ve kterých jsou implementovány, velkou hodnotu.

Alphacam Overview

ALPHACAM
ALPHACAM je široce rozšířené CAD/CAM řešení pro obrábění dřeva, kamene a kovů, které nabízí funkce pro návrh i výrobu od jednoduchých součástí až po 5osé obrábění složitých komponent, či pro dekorativní kámen nebo dřevo.

>> Více


Cabinet Vision

CABINET VISION
Kompletní program pro výrobu skříněk a korpusů poskytující podporu od návrhu v počítači až po výrobu, zahrnující 3D návrh, rendrování, odhady, požadavky na materiál a vytváření CNC výstupu.

>> Více


Edgecam Overview Overview

EDGECAM
Výrobně orientované CAM řešení s asociativní integrací CAD systémů, nástroji automatizace a rozsáhlými programovacími možnostmi pro frézovací stroje, soustruhy a obráběcí centra.

>> Více


Javelin Overview

JAVELIN
JAVELIN je flexibilní, škálovatelný a inteligentní systém pro plánování a řízení výroby, který nabízí pokročilé funkce a hodnotu v klíčových oblastech výroby a montáže.

>> Více


Machining Strategist

MACHINING STRATEGIST
MACHINING STRATEGIST, určená pro implementaci v dílnách, je výkonná 3D a 3+2 CAM aplikace generující optimální, vysokorychlostní CNC dráhy nástrojů z modelů generovaných všemi významnými 3D CAD systémy.

>> Více


PEPS Overview

PEPS
PEPS je sada specializovaných CAM technologií pro elektroerozivní obrábění drátem, víceosý laser a řezání trubek s otočnou osou. PEPS poskytuje dostupné řešení potřeb programování součástí CNC pro strojírenské firmy všech velikostí.

>> Více


RADAN Overview

RADAN
CAD/CAM řešení pro tváření plechů, s 2D a 3D návrhem, rozmístěním dílů, vysekáváním, profilováním, ohýbáním, řízením výroby a odhadem nákladů.

>> Více


SMIRT Overview

SMIRT
Výkonný software pro zobrazení, CAM a plánování razidel určený speciálně pro výrobu lisovaných dílů pro automobilový průmysl.

>> Více


Surfcam Overview

SURFCAM
SURFCAM je CAD/CAM systém schopný vytvářet účinné a spolehlivé dráhy nástrojů od 2D až po 5 os.

>> Více


VISI Overview

VISI
Integrované CAD/CAM řešení usnadňující návrh a výrobu forem a razidel. Software VISI zahrnuje plošné i objemové modelování, analýzu pro zaformování do vstřikovací formy, vývoj plechů, 3D návrh nástrojů a komplexní strategie pro 2D, 3D a 5osé frézování.

>> Více


WorkNC Overview

WORKNC
Vysoce automatizovaný, víceosý CAM software pro složité povrchy nebo pevné modely, vhodný jak pro dílny, tak pro programátorské prostředí. WORKNC poskytuje spolehlivé, účinné, snadno programovatelné dráhy nástroje, což v důsledku přináší bezkonkurenční produktivitu a bezpečnost.

>> Více


WORKPLAN
WORKPLAN, zajišťuje hlavní funkce MES (plánování podnikových zdrojů), ale zároveň je specificky orientovaný na zakázkovou, projektově zaměřenou výrobu, technické popř. konstrukční kanceláře tak, aby umožňoval automatizovat a řídit klíčová místa projektů jako jsou ocenění nabídek, sledování kalkulací, rozpočtů, vedení zakázek, řízení a plánování kapacit výroby, management odpracovaného času a docházky, sledování kvality, vedení nákupu, skladů a veškeré potřebné analýzy.

WorkXploreWORKXPLORE
WORKXPLORE is distinguished by having a powerful combination of full feature capabilities, highest overall functionality, and incredible speed. It is specifically developed to dramatically increase collaboration, productivity and effectiveness throughout your cross-functional product development activities including: design, process development, manufacturing, quality, sales and customer communication, purchasing, product documentation and others.