Computer-Aided Manufacturing (CAD CAM/CAE) software

Portfolio CAM (computer-aided design) a CAE (computer-aided engineering) softwaru společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence podporuje návrh a výrobu produktů a zahrnuje specializované balíky pro generování, správu a optimalizaci drah nástrojů CNC obráběcích strojů pro celou řadu průmyslových aplikací a zpracování materiálů.

Forming Technologies (FTI)

Forming Technologies (FTI) je poskytovatelem softwarových řešení pro návrh, realizovatelnost a kalkulaci nákladů plechových komponent. Inženýři OEM výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, elektronice a spotřebním průmyslu používají tyto inovativní softwarové balíky ke zkrácení doby vývoje a kalkulaci materiálových nákladů.

MSC Software

MSC Software vyvíjí technologii simulačního softwaru, která umožňuje inženýrům ověřit a optimalizovat návrhy pomocí virtuálních prototypů. Výrobci téměř ze všech průmyslových oborů využívají tento software ke zdokonalení nebo dokonce nahrazení procesu výroby a testování fyzického prototypu, který se tradičně používal k návrhu a výrobě produktů.