Laserový skener HP-L-10.10

Laserový skener "vše v jednom" - kombinace rychlosti, přesnosti, flexibility a intuice

 

Laserový skener HP-L-10.10

Hexagon HP-L-10.10 není jen špičkovým řešením pro skenování na souřadnicových měřicích strojích. Jedná se o jediný laserový skener, který promění váš stroj v optický multisenzorový systém a který kombinuje bezkonkurenční rychlost, přesnost a flexibilitu pro zefektivnění měření složitých povrchů a obrobků. Špičkové zařízení HP-L-10.10 v kombinaci se softwarem PC-DMIS je připraveno na jakoukoliv náročnou kontrolu a nastavuje nový standard pro laserové skenování na souřadnicových měřicích strojích.  

HP-L-10.10 je nejpřesnější laserový skener společnosti Hexagon pro souřadnicové měřicí stroje. S chybou snímání tvaru 8 μm se přesnost blíží výsledkům, kterých mohou operátoři dosáhnout použitím dotykových sond. Současně HP-L-10.10 snímá až 600 000 bodů za sekundu, což představuje nebývalou rychlost a množství dat, a to i při měření obtížných povrchů, jako jsou reflexní nebo lesklé povrchy. 

HP-L-10.10 není jen vynikající, pokud jde o výkon a přesnost. Spolu s měřicím softwarem PC-DMIS přináší nové jedinečné funkce, které mění využití stroje při programování a provádění měřicích programů, stejně tak i pro pokročilé vytváření reportů a spolupráci. 
O vás
O vaší společnosti

Snímač

 Třída laseru  2 (EN / IEC 60825-1:2014)
 Vyzařovaná vlnová délka  450 nm (viditelná modrá)
 Maximální průměrný zářivý výkon  ≤1 mW
 Deklarovaná přesnost teplotního rozsahu  16 až +26  °C (61 až +79 °F)
 Ochrana proti prachu a vodě  IP51 (IEC/EN 60529) (kromě zahřívací svorky)
 Okolní vlhkost  95 % (bez kondenzace)
 Provozní teplota  16 až +32  °C (32 až +89.6 °F)
 Skladovací teplota  -30 až +70  °C (-22 až +158 °F)
 Hmotnost   427 g

 

Výkon

 Frekvence skenování (řádky za sekundu)  300 Hz
 Rychlost přenosu dat  600 000 bodů/s
 Odolnost snímače proti okolnímu osvětlení  10 000 lx
 Odstup a hloubka (Z)  90 ± 30 mm (navíc 30 mm s eFOV)
 Šířka laserové čáry  80 mm (ve středu pole)

 

Přesnost

 

       
 ISO 10360-8:2013  Koule  P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]  12 µm
 P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS]  8 µm
 P[Size.Sph.All:Tr:ODS]  14 µm
 L[Dia.5x25:Art:ODS  24 µm
 Rovina  P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]  12 µm
 ISO 10360-9:2013
 (HP-L-10.10 + HP-THDe nebo HP-S-X1)
 Koule  L[Dia.2x25::MPS]  18 µm

Všechny specifikace platí pro mostové souřadnicové měřicí stroje s indexovatelnou měřicí hlavou. Specifikace zahrnují nejistotu měření podle normy ISO/TS 17865:2016 

Měření prováděná v rozšířeném zorném poli (eFOV) budou mít za následek přibližně dvojnásobnou chybu rozptylu ve srovnání se standardním zorným polem (sFOV). Umožnění rozšířeného zorného pole (eFOV) nemá vliv na přesnost měření generovaných v rámci standardního zorného pole (sFOV).

Všechny uvedené hodnoty se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Katalog sond a snímačů
HP-L-10.10 Data Sheet
High-precision measurement of knee implants