Produkty

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence spolupracuje s výrobci na vytváření řešení pro chytré továrny. Naše hardwarová a softwarová řešení používají data k propojení oddělení, zabudování nepřetržitého učení se do všech stádií výrobního procesu a umístění inteligentní kontroly kvality do samotného středu životního cyklu produktu. Díky tomu, že se informované rozhodování na základě dat stává z konceptu realitou, je kvalita hnacím motorem produktivity.

Hardware pro metrologii

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence poskytuje průmyslové měřicí systémy pro všechny oblasti, kde je zapotřebí měření rozměrů, od komunálních měřidel po automatizovaná řešení, od souřadnicových měřicích strojů (SMS) po přenosná měřicí ramena, systémy laser tracker a optické skenery.

Metrologický software

Společnost Hexagon ManufacturingIntelligence je největším softwarovým vývojářem v metrologickém průmyslu a nabízí širokou škálu vlastními silami vyvinutých, individuálně přizpůsobitelných softwarových balíků, které poskytují inteligentní a efektivní získávání, analýzu a vyhodnocení dat a rovněž výkonné nástroje pro správu dat a vykazování.

Production Software

Offering a range of CNC simulation software, factory automation solutions and computer-aided manufacturing (CAD CAM) packages specified for different production methods, Hexagon Manufacturing Intelligence’s production software solutions help manufacturers produce parts right first time.

Design and Engineering Software

Providing computer-aided engineering (CAE) software to simulate the behaviour of components, assemblies, materials, processes and environments, Hexagon Manufacturing Intelligence’s design and engineering software solutions give manufacturers the tools to design quality into components and ensure manufacturability before production begins.

About-SFx-Solutions-Hero

Řešení SFx

Implementujte nejnovější technologie pro připojení zařízení a systémů. Umožněte přístupu k datům, rozšíření chytrosti podniku a získání větší autonomie.